Η KPMG Private Enterprise και το Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium συνένωσαν τις δυνάμεις τους το 2019 με ένα στόχο: να προσφέρουν στους ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων και στις «οικογένειες που επιχειρούν»,  σε όλες τις χώρες παγκοσμίως, πρακτικές απόψεις, συμβουλές και καθοδήγηση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας και ζωτικότητας των επιχειρήσεών τους. 

Μέσω του κορυφαίου ερευνητικού έργου του STEP Project έχουν αναδειχθεί επιτυχημένες βέλτιστες πρακτικές καθώς και επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων. O συνδυασμός αυτών των πρακτικών γνώσεων με την ευρεία εμπειρία των συμβούλων οικογενειακών επιχειρήσεων του Παγκόσμιου Κέντρου Αριστείας για Οικογενειακές Επιχειρήσεις της KPMG, κατέστησε δυνατή την παρουσίαση μίας σειράς ουσιαστικών πρακτικών και ερευνητικών συμπερασμάτων, που μπορούν να ενδυναμώσουν τις οικογένειες να συνεχίσουν να χτίζουν την επιχειρηματική τους κληρονομιά. 

Η επίπτωση των μεταβαλλόμενων δημογραφικών στοιχείων στη διαδοχή και διακυβέρνηση των οικογενειακών επιχειρήσεων

Τον Οκτώβριο 2019, το STEP Project δημοσίευσε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας που διεξήγαγε 2019 Global Family Business Survey (PDF 19.9 MB).  H έρευνα διερεύνησε πώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σε θέματα διαδοχής και διακυβέρνησης, υπό το φως των μεταβαλλόμενων κοινωνικών δημογραφικών στοιχείων.

Με περισσότερες από 1.800 οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να συνεισφέρουν στην έρευνα και 33 ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων να συμμετέχουν, στη συνέχεια, στη διεξαγωγή εις βάθος συνεντεύξεων, η συνεργασία μεταξύ της KPMG Private Enterprise και του STEP Project Global Consortium συνέβαλε στην εμβάθυνση στην κατανόηση του αντίκτυπου των μεταβαλλόμενων δημογραφικών στοιχείων στη διαδοχή και τις πρακτικές διακυβέρνησης των «οικογενειών που επιχειρούν».  

Παρείχε επίσης μία από «πρώτο χέρι» οπτική, σχετικά με τις ευκαιρίες και προκλήσεις, τις οποίες η επόμενη γενιά ηγετών των οικογενειακών επιχειρήσεων θα κληθεί να διαχειριστεί, καθώς και πρακτική καθοδήγηση για το πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν να διατηρούν και να αναπτύσσουν τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις.

Οι εμπειρίες και οι απόψεις αυτών των ηγετών οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε μια σειρά τεσσάρων άρθρων, που εξετάζουν προσεκτικά τον αντίκτυπο των μεταβαλλόμενων δημογραφικών στοιχείων στη διαδοχή, στον ρόλο των γυναικών στην οικογενειακή επιχείρηση, στα συστήματα οικογενειακής διακυβέρνησης, και στην οικοδόμηση μίας διαχρονικής κληρονομιάς. 

Τα άρθρα αυτά θεωρούμε ότι παρουσιάζουν και αναλύουν πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα και κρίναμε σημαντικό να προχωρήσουμε στην έκδοσή τους στα ελληνικά, θέλοντας να σας προσφέρουμε ενδιαφέρουσα «τροφή για σκέψη», συνδυάζοντας τη «θεωρία» με την «πράξη», μέσω ποικίλων παραδειγμάτων από οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεν σε διαφορετικές χώρες, κλάδους, βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης, διαφορετικές γενιές αλλά έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις και μοιράζονται μαζί μας γενναιόδωρα τις εμπειρίες τους και την πολύτιμη γνώση που έχουν αποκομίσει από αυτές. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις επιχειρήσεις που συνέβαλαν στη μελέτη αυτή και τις οικογένειες πίσω από αυτές, στα προφίλ των οικογενειακών τους επιχειρήσεων.

Κατεβάστε το PDF

To θάρρος της συνετής επιλογής PDF

Κατεβάστε το PDF

Η ισχύς των γυναικών στην οικογενειακή επιχείρηση

Κατεβάστε το PDF

Η αποτελεσματική διακυβέρνηση αυξάνει την αξία της επιχείρησης

Κατεβάστε το PDF

Η διαχρονικότητα της κληρονομιάς στις οικογένειες που επιχειρούν

Συνδεθείτε μαζί μας