Στην KPMG πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Οι ξεχωριστές δεξιότητες, το γνωστικό υπόβαθρο και οι εμπειρίες όλων, οδηγούν στην καινοτομία και την αριστεία, ενώ η κουλτούρα μας μάς ωθεί να χτίσουμε μια εκπληκτική καριέρα. Απόκτησε γνώσεις, ανάπτυξε τις δεξιότητές σου και ξεχώρισε στην KPMG, όπου η εργασία σου έχει άμεση επίδραση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και γενικότερα στην κοινωνία. Έλα μαζί μας στην πρώτη γραμμή των Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ως εργαζόμενος της KPMG, θα λαμβάνεις μέρος σε συνεχή και ποικίλα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα σε βοηθήσουν να ενισχύσεις τα προσωπικά σου soft και technical skills. Θα συμμετέχεις σε ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται στις μοναδικές σου ανάγκες και στις φιλοδοξίες σου, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ηγηθείς μέσω της διαρκούς μάθησης (Lead by Learning).

Το εργασιακό μας περιβάλλον και η κουλτούρα μας, προσφέρουν ευκαιρίες συνεργασίας με μια διευρυμένη ομάδα επαγγελματιών, καθώς και ενεργούς συμμετοχής σε ποικίλα έργα. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να εκμεταλλευτείς το παγκόσμιο δίκτυο της KPMG, να γνωρίσεις επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, να αποκτήσεις πολύτιμη εμπειρία αλλά και να ανταμειφθείς για την προσπάθειά σου με ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών και με προγράμματα αναγνώρισης και επιβράβευσης, καθώς επίσης να συμμετέχεις σε προγράμματα ευεξίας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας και ποικίλες δράσεις εθελοντισμού.