Στην KPMG αναπτύσσουμε καινοτόμες ιδέες και δημιουργικές λύσεις. Βλέπουμε έναν κόσμο ευκαιριών, όπου οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποί τους έχουν τις γνώσεις και τα εφόδια, για να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές και να επιτύχουν.

Με οδηγό τις αξίες μας - Ακεραιότητα, Αριστεία, Θάρρος, Μαζί, Για το καλύτερο – φέρνουμε όλοι μαζί υψηλά αποτελέσματα, εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γύρω μας.

Ως νέος επαγγελματίας θα έχεις την ευκαιρία να εργαστείς δίπλα σε έμπειρα στελέχη, σε έργα υψηλών προδιαγραφών, αξιοποιώντας παράλληλα τις τεχνολογίες αιχμής. Επιπρόσθετα, έχοντας την υποστήριξη μιας ομάδας που σέβεται και εκτιμά τη μοναδικότητά σου, θα έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις ένα πλάνο ανάπτυξης, με βάση τις προσωπικές ανάγκες σου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για μια λαμπρή καριέρα.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι για εμάς, είναι άνθρωποι με δημιουργικό πνεύμα, που πιστεύουν στην επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων, μέσα από την ομαδική εργασία και την προσήλωση στην ποιότητα. Άτομα με διαφορετικά ταλέντα που εμπνέουν εμπιστοσύνη σε συναδέλφους και πελάτες. Εστιάζοντας στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, οι ιδανικοί υποψήφιοι είναι πρόθυμοι να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στη λήψη αποφάσεων και στη στρατηγική σκέψη, ενώ παράλληλα επιζητούν την καινοτομία και ενεργούν ηθικά και υπεύθυνα.

Διαδικασία προσλήψεων

  1. Μπορείς να υποβάλεις το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω email στο careers@kpmg.gr οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείς κατά τη διάρκεια του έτους ή να κάνεις αίτηση όταν εντοπίσεις σχετική ανακοίνωση στην ενότητα «Καριέρα» στην ιστοσελίδα μας ή σχετική αγγελία εργασίας στο www.justjobs.gr.

  2. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του δημοσιευμένου ρόλου, θα προσκληθούν στη συνέχεια να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης της KPMG, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων και σε σεμινάρια ανάπτυξης, καθώς επίσης σε συνεντεύξεις με επαγγελματίες της KPMG.