Το επαγγελματικό περιβάλλον έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει με έντονους ρυθμούς, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία στα στελέχη σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στην εργασιακή τους ασφάλεια και ανάπτυξη. H KPMG σε συνεργασία με την EQ-EL αναγνωρίζει την ανάγκη αυτή και εισάγει στην Ελλάδα τη μεθοδολογία “Leadership Journey (5-lands)”.

Τι είναι το “Leadership Journey (5-lands)”

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενδυνάμωσης του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και επίκαιροι στις προκλήσεις του αύριο και να καταφέρουν να δημιουργήσουν τις εταιρείες του αύριο. Συνδυάζοντας διαφορετικές αναπτυξιακές μεθοδολογίες σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, παρέχουμε στα στελέχη μια μοναδική «ταξιδιωτική» εμπειρία που τα βοηθά: 

  • να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για αλλαγή και αυτο-βελτίωση και να εντοπίσουν τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν (on-line ερωτηματολόγιο)
  • να εργαστούν ατομικά και ομαδικά, εστιάζοντας στον ρόλο τους ως ηγέτες και στις ανάγκες του οργανισμού την επόμενη ημέρα (workshop) 
  • να εργαστούν στοχευμένα για την ανάπτυξή τους μέσα από ατομικά πλάνα δράσης.