Η καινοτόμος μεθοδολογία ανάπτυξης στελεχών “Leadership Journey (5 lands)”

“Leadership Journey (5 lands)” μεθοδολογία

Νέα συνεργασία πραγματοποίησε η KPMG με την EQ-EL για την προώθηση της υπηρεσίας “Leadership Journey (5-lands)” στη χώρα μας.

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η μεθοδολογία “Leadership Journey (5-lands)” αφορά σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ενδυνάμωσης του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών ώστε να δημιουργήσουν και να ηγηθούν των εταιρειών του αύριο.

Η μεθοδολογία “Leadership Journey (5-lands)”, καλεί τα στελέχη να βιώσουν ως άτομα ή/και ως ομάδα ένα ταξίδι συνεχούς βελτίωσης και επαγρύπνησης προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικά και επίκαιρα στις προκλήσεις του αύριο. Συνδυάζει διαφορετικές αναπτυξιακές μεθοδολογίες σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο και βοηθά τα στελέχη:

  • να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για αλλαγή και αυτο-βελτίωση και να εντοπίσουν τις περιοχές τις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν συμπληρώνοντας ένα on-line ερωτηματολόγιο, 
  • να εργαστούν ατομικά και ομαδικά, εστιάζοντας στο ρόλο τους ως ηγέτες και στις ανάγκες του οργανισμού την επόμενη ημέρα μέσα από την διεξαγωγή ενός ολοήμερου workshop, 
  • να εργαστούν στοχευμένα για την ανάπτυξή τους μέσα από ατομικά πλάνα δράσης.

Η δημιουργός της συγκεκριμένης μεθοδολογίας Ayalla Reuven–Lelong, Ιδρύτρια και CEO της EQ-EL βρέθηκε στην Αθήνα για να παρουσιάσει μαζί με την Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, Τμήμα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG τη μεθοδολογία “Leadership Journey (5-lands)” σε διευθυντικά στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και υπεύθυνους ανάπτυξης στελεχών.

Η Βερώνη Παπατζήμου σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες παρουσιάσεις ανάφερε ότι «ήταν ιδιαίτερη χαρά για εμάς να εισπράττουμε το ενδιαφέρον των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού στη συγκεκριμένη μεθοδολογία αναγνωρίζοντας τις επιχειρηματικές της διαστάσεις και την αμεσότητα με την οποία καθοδηγεί τα στελέχη στις προκλήσεις του αύριο. Η KPMG μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ενισχύει τη γκάμα των υπηρεσιών της με δράσεις σύγχρονες και ευέλικτες, ικανές να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.»  

Βερώνη Παπατζήμου και Ayalla Reuven–Lelong

Η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, Τμήμα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG και η δημιουργός της συγκεκριμένης μεθοδολογίας Ayalla Reuven–Lelong, Ιδρύτρια και CEO της EQ-EL.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας