Πώληση μιας εταιρείας

Πώληση μιας εταιρείας

Για την πώληση μιας επιχείρησης, μια επιτυχημένη στρατηγική απαιτεί την ενεργό διαχείριση χαρτοφυλακίου και μια καλά σχεδιασμένη διαδικασία εκποίησης

Για την πώληση μιας επιχείρησης, μια επιτυχημένη στρατηγική απαιτεί την ενεργό...

Αν σκέφτεστε να πουλήσετε την εταιρεία σας η τμήματα αυτής, η εξειδικευμένη ομάδα των συμβούλων μας, θα συνεργαστεί μαζί σας για να σας δώσει τις σωστές απαντήσεις σε όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης – από την ανάπτυξη μιας στρατηγικής εξόδου που θα βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της προς πώληση αξίας, μέχρι την ενίσχυση του μέρους της εταιρείας που θα διατηρηθεί.

Όταν πρόκειται για την πώληση μιας επιχείρησης, μια επιτυχημένη στρατηγική απαιτεί την ενεργό διαχείριση χαρτοφυλακίου και μια καλά σχεδιασμένη διαδικασία εκποίησης. 

Η ομάδα της KPMG, μπορεί να σας βοηθήσει:

  • στην ανάλυση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου σας για τη μεγιστοποίηση του κέρδους των  μετόχων
  • στην αξιολόγηση στρατηγικών εξόδου
  • στην προετοιμασία της επιχείρησης για την έξοδο
  • στην εκτέλεση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας πώλησης/εκποίησης
  • στον περιορισμό των όποιων κινδύνων απορρέουν από τη συναλλαγή
  • στην ενίσχυση του μέρους της επιχείρησης που θα διατηρηθεί

Οι επαγγελματίες σύμβουλοί μας συνδυάζουν τη βαθιά γνώση της αγοράς με την διορατικότητα που απορρέει από την εξειδίκευση τους, και μπορούν να σας βοηθήσουν να είστε προετοιμασμένοι σε όλα τα θέματα που θα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία πώλησης της εταιρείας σας, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε απώλεια αξίας της. 

Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, τόσο στο αρχικό στάδιο που είναι  η κατανόηση των πιθανών κινδύνων αλλά και των οφελών που μπορούν να προκύψουν από μια εκποίηση όσο και αργότερα στην υποστήριξή για την ελαχιστοποίηση της διαφυγούσας αξίας.  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η τιμή πώλησης και να πραγματοποιηθεί η συμφωνία με την ελάχιστη διαταραχή των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε την κατάστασή στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός σας και να στηρίξουμε τη διαπραγματευτική σας θέση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Συνδεθείτε μαζί μας