Φορολογικές υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Ανταποκρινόμαστε στις επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών με υπηρεσίες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια ενός επιχειρηματικού τομέα και τα εθνικά σύνορα

Ανταποκρινόμαστε στις επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών με υπηρεσίες...

Η KPMG είναι μία από τις εταιρείες με ηγετική θέση στην παροχή Ελεγκτικών, Φορολογικών & Νομικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στις περίπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών με υπηρεσίες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια ενός επιχειρηματικού τομέα καθώς και τα εθνικά σύνορα σε συνεργασία με άλλες εταιρείες μέλη του διεθνούς δικτύου της KPMG International.

Είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων

Σε όλο τον κόσμο οι φορολογικές τάσεις αλλάζουν διαρκώς. Οι οργανισμοί ανακαλύπτουν ότι οι αποφάσεις τους σχετικά με φορολογικά θέματα ελέγχονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι φορολογικές αρχές μοιράζονται μεταξύ τους ιδέες και πληροφορίες με εντελώς νέους τρόπους. Εταιρείες, μεγάλες και μικρές, υφίστανται περισσότερο από πριν την επίδραση γεγονότων που γίνονται σε άλλα μέρη του κόσμου. 

Το Φορολογικό μας τμήμα αντιλαμβάνεται την επίδραση που μπορεί να έχει η αλλαγή στις κοινότητες μέσα στις οποίες εργαζόμαστε ή με τις οποίες συνεργαζόμαστε – στους ανθρώπους μας, στους πελάτες μας, στις επιλογές μας για το μέλλον, στις ρυθμιστικές αρχές, στις φορολογικές αρχές, στις κυβερνήσεις, στα μέσα ενημέρωσης και στις πιθανές προσλήψεις. 

Υπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας με τον καλύτερο τρόπο ενσωματώνοντας την αλλαγή με τρόπο που θα είναι επωφελής για όλους μας. Αυτή η μορφή συνεργασίας συμβάλλει στη βελτίωση του τρόπου που λειτουργούν τα φορολογικά συστήματα, ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των φορολογούμενων όσο και αυτών που σχεδιάζουν τη φορολογική πολιτική και ικανοποιεί τις προσδοκίες των ανθρώπων μας. 

Διαπιστώσεις

  • Η πίεση που ασκείται από τις ρυθμιστικές αρχές και η πολυπλοκότητα αυξάνονται. Το ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση προς λογοδοσία
  • Η πιστή συμμόρφωση είναι περισσότερο από ποτέ σημαντική;Οι φορολογικές αρχές συνεργάζονται και είναι πιθανόν να κινηθούν προς παγκόσμια πρότυπα
  • Οι χώρες ανταγωνίζονται στον τομέα των διεθνών επενδύσεων και των εσόδων από φόρους
  • Τα περιουσιακά στοιχεία μετακινούνται στον κόσμο πιο γρήγορα
  • Το ενδιαφέρον των επενδυτών και των μέσων ενημέρωσης για φορολογικά θέματα αγγίζει επίπεδα που δεν έχουν προηγούμενο

Συνδεθείτε μαζί μας