Κωνσταντίνος Σταματόπουλος

Partner, Τμήμα Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών και Υπολογισμού Μισθοδοσίας

KPMG στην Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος είναι συνέταιρος στο τμήμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών και υπολογισμού μισθοδοσίας στη KPMG Ελλάδας και διαθέτει προϋπηρεσία 22 ετών στη παροχή υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) σε 3 κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες. Έχει ασχοληθεί σε ένα μεγάλο αριθμό έργων τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων καθώς και την επίβλεψη και την αξιολόγηση διαδικασιών και ελέγχων που πραγματοποιούνται εντός της οικονομικής διεύθυνσης. Επιπλέον έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα σε έργα λογιστικής υποστήριξης, υπολογισμού μισθοδοσίας και φορολογικής συμμόρφωσης.

  • Πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Λογιστής – Φοροτέχνης Α Τάξης