Νομικές Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης βάσει των αναγκών της επιχείρησης του πελάτη

Παρέχουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης...

Στο σημερινό περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον οι οργανισμοί έχουν ανάγκη κάτι πολύ περισσότερο από έναν καλό δικηγόρο. Συγκεκριμένα, έχουν ανάγκη από νομικούς συμβούλους με βαθιά γνώση των αναγκών του επιχειρείν. Σε αυτό το πλαίσιο, για εμάς στην KPMG οι υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες έχουν νόημα και παράγουν υπεραξία ακριβώς όταν παρέχονται σε πολυσύνθετες και απαιτητικές περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, όλες οι εταιρίες μέλη του διεθνούς δικτύου της KPMG δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και λειτουργία διεπιστημονικών ομάδων, με εμπειρία αλλά και βαθιά γνώση των πλέον σύνθετων ζητημάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ως μέλη του δικτύου των ανεξάρτητων δικηγορικών εταιρειών, μελών της KPMG, οι νομικοί μας συνεργάζονται με εμπειρογνώμονες σε όλα τα μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα και στους περισσότερους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να παρέχουν εξειδικευμένες και διορατικές νομικές συμβουλές σε κάθε πελάτη.

Και αντίστροφα, οι πελάτες των δικηγορικών εταιρειών του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG γνωρίζουν πολύ καλά ότι απολαμβάνουν σταθερά υψηλού επιπέδου - και, πάντως, από τις πλέον αξιόπιστες στην αγορά - νομικές συμβουλές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ως αποτέλεσμα της διορατικότητας και την εμπειρίας των διεπιστημονικών ομάδων της KPMG. Αυτή είναι άλλωστε και η υπεραξία που κομίζουν οι νομικές μας υπηρεσίες, δεδομένου ότι η πολύπλευρη πρόσβαση στην υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση που αντλείται από το παγκόσμιο δίκτυο της KPMG επιτρέπει μία μοναδική, ολιστική και ενοποιημένη προσέγγιση των έργων που ενδιαφέρουν τους πελάτες μας.

Η CPA Law, δικηγορική εταιρεία, μέλος του δικτύου της KPMG στην Ελλάδα, συνεργάζεται άμεσα και στενά με τους εμπειρογνώμονες της KPMG στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της CPA Law, ως μέλη πολυσυλλεκτικών και διεπιστημονικών ομάδων μαζί με τους λοιπούς εμπειρογνώμονες της KPMG, έχουν αναπτύξει τις ικανότητες και τις δεξιότητες να προσφέρουν ολοκληρωμένες και επιχειρηματικά προσανατολισμένες λύσεις σε περίπλοκα ζητήματα, καθιστώντας τις διεπιστημονικές ομάδες μας μία σταθερά αξιόπιστη επιλογή για τους πελάτες μας.

Επισκευτείτε τον ιστότοπο της CPA Law για περισσότερες πληροφορίες

Συνδεθείτε μαζί μας