Υπηρεσίες Διεθνώς Μετακινούμενου Προσωπικού

Υπηρεσίες Διεθνώς Μετακινούμενου Προσωπικού

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του διεθνούς εργατικού δυναμικού σας

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του...

Στην KPMG στην Ελλάδα αντιλαμβανόμαστε ότι στη σημερινή ευμετάβλητη εποχή οι πελάτες έχουν σκοπό να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έξοδά τους και να μειώνουν τον κίνδυνο. Παρέχουμε βοήθεια σε οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα προκειμένου να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμμόρφωσης. Οι έμπειροι επαγγελματίες μας εργάζονται με τους πελάτες προκειμένου να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε σημαντικά θέματα όπως τα καλύτερα ποσοστά φόρου, εταιρική φήμη και αμοιβές στελεχών. 

Γιατί να επιλέξετε την KPMG;

Το τμήμα της KPMG στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με στελέχη αποτελείται από μια ομάδα αφοσιωμένων και έμπειρων φορολογικών συμβούλων οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουν περίπλοκα φορολογικά και εργατικά θέματα. Με τις υψηλού επιπέδου ικανότητές τους και τη χρήση διαδικασιών και τεχνολογιών, μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις συνεχώς διαφοροποιούμενες απαιτήσεις των διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών αναφορικά με τα αλλοδαπά στελέχη και τη διαχείριση θεμάτων σχετικών με τη μετακίνηση από το ένα κέντρο στο άλλο. 

Η μέθοδός μας βοηθάει στη μείωση του κινδύνου, μειώνει την οργανωτική πολυπλοκότητα και εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα εξοικονόμηση χρημάτων για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οι επαγγελματίες του τμήματος της KPMG που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με στελέχη περιλαμβάνει την παροχή φορολογικών συμβουλών καθώς και συμβουλών κοινωνικής ασφάλισης και υπηρεσίες συμμόρφωσης, υπηρεσίες διαχείρισης διεθνών ανθρωπίνων πόρων και απόσπασης. Επίσης παρέχουμε συνδρομή αναφορικά με θέματα μετανάστευσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα διεθνούς μισθοδοσίας.

Με τη χρήση αυτών των δεξιοτήτων μπορούμε να προσφέρουμε στις εταιρείες που έχουν προσωπικό που κινείται σε διεθνές επίπεδο υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, η KPMG επενδύει πολύ σε θέματα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογίας προκειμένου να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσει το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. 

Συνδεθείτε μαζί μας