Συνδεδεμένες Δυνατότητες

Οχτώ δυνατότητες, με διπλάσιο αντίκτυπο

Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί επενδύουν σε οχτώ δυνατότητες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της εμπειρίας του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει έναν συνδεδεμένο οργανισμό που δεν αρκείται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ καναλιών.

Όσοι επενδύουν και στις οχτώ δυνατότητες, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών, να πετύχουν τους στόχους τους και να κάνουν αποδοτικές επενδύσεις.

Πατήστε στο κάθε πλαίσιο για να μάθετε περισσότερα.

Αξιολόγηση ωριμότητας δυνατοτήτων

Δείτε πώς συγκρίνεται η επιχείρησή σας με άλλες στον κλάδο σας. Συμπληρώστε αυτήν την 15λεπτη αξιολόγηση για να κατατάξετε την απόδοσή σας με βάση  τα επίπεδα αναφοράς σε οκτώ θεμελιώδεις δυνατότητες. 

         

Man with spectacles with a tablet

Συνδεδεμένες λύσεις

Η KPMG βοηθά τους οργανισμούς να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να παρέχουν και να λειτουργήσουν Συνδεδεμένες Πλατφόρμες. Για να υποστηρίξουμε αυτό το στόχο, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σουίτα έτοιμων λύσεων, με δυνατότητα προσαρμογής ανά κλάδο.

Οι λύσεις αυξάνουν τη δημιουργία  αξίας  σε όλη την αλυσίδα αξίας. Συνδέστε τον οργανισμό σας με τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές σας και χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να καταρρίψετε τα λειτουργικά στεγανά του front office, του middle office και του back office.

         

Έξυπνες προβλέψεις

Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και διορατικού οικονομικού σχεδιασμού δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Η έξυπνη πρόβλεψη υποστηρίζει ρόλους ή λειτουργίες εντός των οργανισμών με δεδομένα που ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, μοντελοποίηση και πληροφόρηση.

Πληροφόρηση για το κεφάλαιο κίνησης

Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι το κλειδί για την επιβίωση και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Η αποτελεσματική διαχείρισή τους αναδεικνύεται σε μια πρακτική ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας σταθερής ροής κεφαλαίου κίνησης.

Φωνή του πελάτη

Η ποιότητα της Εμπειρίας Πελάτη, στην οποία έχει ενσωματωθεί η Φωνή του Πελάτη, η αποτύπωση δηλαδή όσων λένε, κάνουν και αισθάνονται οι πελάτες, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα διαφοροποίησης που φέρνει τον πελάτη στο επίκεντρο.

Ροή εργασιών και αυτοματοποίηση

Χρήση τεχνολογικών λύσεων (process mining, low code) για την αξιολόγηση των διαδικασιών μιας διεύθυνσης και την αναγνώριση προβλημάτων .

Σχεδιασμός εργασιακού χώρου

Ο επανασχεδιασμός του φυσικού/ψηφιακού χώρου εργασίας και της εταιρικής κουλτούρας δίνει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται η συνεργασία.

Ενοποίηση επιχείρησης

Μια ψηφιακή επιχείρηση απαιτεί διασύνδεση σε όλα τα επίπεδα του μοντέλου λειτουργίας. Η προσέγγιση Connected Technology - Enterprise Integration οδηγεί τον οργανισμό προς ένα μοντέλο λειτουργίας βασισμένο στη σύνδεση μέσω API’s (API economy).

Συνδεδεμένοι Κλάδοι

Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών κλάδων, ο κάθε ένας αντιμετωπίζει το δικό του μοναδικό σύνολο προκλήσεων που πρέπει να επιλυθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που οι εταιρείες της KPMG έχουν διαμορφώσει ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον κάθε κλάδου. Αποκαλύπτουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εσάς μέσα από τα συμπεράσματα και τις γνώσεις μας.

Ευέλικτη Υλοποίηση Connected Enterprise


Η ευελιξία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Connected Enterprise, της πελατοκεντρικής προσέγγισής μας στον μετασχηματισμό, που έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται ανά τομέα. Για εμάς, η ευελιξία είναι ταυτόχρονα νοοτροπία αλλά και τρόπος υλοποίησης του μετασχηματισμού.

Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δυνατοτήτων με σταδιακό τρόπο σας δίνει την ευελιξία να ανταποκρίνεστε στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και να εστιάζετε σε νέες πηγές αξίας στα βήματα προς τον μετασχηματισμό σας. Έχοντας ενσωματώσει την ευελιξία στην προσέγγισή μας, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να πολλαπλασιάσετε την ταχύτητα, την κλίμακα και την αξία του μετασχηματισμού σας.

Ως Gold Partner του παγκόσμιου πλαισίου Scaled Agile, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υιοθετήσετε μια ευέλικτη προσέγγιση και να αναπτύξετε ευελιξία με δυνατότητα κλιμάκωσης.


  

Connected. Powered. Trusted. and Elevate

Η σουίτα λύσεων Connected. Powered. Trusted. and Elevate για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό της KPMG υποστηρίζει τους πελάτες στο ταξίδι τους προς ένα πιο παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον. Οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες και τα διαφορετικά μέρη μιας επιχείρησης ή ενός μοντέλου λειτουργίας. Κάθε μία περιέχει πλούσιες ιδέες και συμπεράσματα και υποστηρίζεται από την κορυφαία μεθοδολογία μας για τον μετασχηματισμό.

KPMG digital transformation suite

T r a n s f o r m a t i o n J o u r n e y Rebuild your business, end to end, around your customers. Connected Drive outcome- driven functional transformation. Powered Build and sustain the trust of your stakeholders. Trusted Scalable Managed Services E l e v a t e U n l o c k fi n a n c i a l v a l u e q u i c k l y a n d c o n d e n t l y .
Rebuild your business, end to end, around your customers. Connected Drive outcome- driven functional transformation. Powered Build and sustain the trust of your stakeholders. Trusted T r a n s f o r m a t i o n J o u r n e y Scalable Managed Services E l e v a t e U n l o c k fi n a n c i a l v a l u e q u i c k l y a n d c o n d e n t l y .

         

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας