Νίκος Δημάκος

Partner, Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Ο Νίκος είναι αφοσιωμένος στη διάθεση των υπηρεσιών της KPMG στους πελάτες μας στην Ελλάδα με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της KPMG. Σε αυτά τα χρόνια, έχει αναλάβει σημαντικά έργα στον χρηματοοικονομικό κλάδο και ειδικότερα, στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων και τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης. Επιπλέον, έχει ηγηθεί σε πολυάριθμα έργα που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό του λειτουργικού μοντέλου συγκεκριμένων λειτουργιών / επιχειρήσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας ή την εύρεση ευκαιριών για κερδοφόρα ανάπτυξη.

 • Αναλυτική και διαχείριση πληροφορίας
 • Διασφάλιση Κινδύνων Πληροφορικής
 • Διασφάλιση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαχείριση Κινδύνων Πληροφορικής
 • Εξωτερικός Έλεγχος Πληροφορικής
 • Πληροφοριακά συστήματα στον εσωτερικό έλεγχο
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Για Τη Διοίκηση
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων
 • MBA από το Πανεπιστήμιο του Cardiff, College of Wales

 • MSc στην Πληροφορική από το πανεπιστήμιο του Nottingham

 • SAP BW Certified Business Consultant

 • TDWI Education and Membership

 • KPMG Credit Risk Certified Consultant

 • KPMG Operational Risk Certified Consultant