Οι σημαντικότερες προκλήσεις, οι επικρατέστερες τάσεις και το μέλλον της ελληνικής και της παγκόσμιας αγοράς διαφορετικών κλάδων παρουσιάζονται στις μελέτες και εκθέσεις “The Future of Industries” της KPMG στην Ελλάδα.