Ο κλάδος του Λιανικού εμπορίου παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο κατά την περίοδο 2015-2020. Επηρεασμένος από διάφορους παράγοντες, ο κλάδος γνώρισε επίσης σημαντικές αλλαγές, διαμορφώνοντας μια νέα σύγχρονη εποχή για το Λιανικό εμπόριο. Η έρευνα “The Future of Retail Sector” που διεξήγαγε η KPMG στην Ελλάδα διερευνά τη δομή, το μέγεθος και την ανάπτυξη του κλάδου του Ελληνικού Λιανικού εμπορίου, όπως επίσης και τις χρηματοοικονομικές τάσεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια πιο λεπτομερής ανάλυση κάθε υποτομέα του Λιανικού εμπορίου, μέσω χρηματοοικονομικών μεγεθών, για τους πιο σημαντικούς παίκτες της αγοράς. Τέλος, η έρευνα εστιάζει στη μελλοντική πορεία του κλάδου, τονίζοντας τις τάσεις του λιανικού εμπορίου, τις συμπεριφορές των καταναλωτών, καθώς και τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν τις προοπτικές του κλάδου.

Σημαντικά ευρήματα:

 • Παρά τις συνέπειες της πανδημίας, την 5ετια 2015-2020, το Ελληνικό Λιανικό εμπόριο σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του κύκλου εργασιών ίσο με 5.6%.
 • Το Λιανικό εμπόριο είναι ο 2ος σημαντικότερος εργοδότης για την ελληνική οικονομία, απασχολώντας περίπου το 10.6% του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού.
 • Εκτός από τους υποτομείς Παντοπωλείου (Grocery) και Ηλεκτρονικών Ειδών, οι υπόλοιποι υποτομείς Λιανικής κατέγραψαν πτώση πωλήσεων το 2020.
 • Η πανδημία του COVID-19 μεταμόρφωσε το Λιανικό εμπόριο με διάφορους τρόπους, οδηγώντας στην άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, επαναπροσδιορίζοντας τις συνήθειες και τις προτεραιότητες των καταναλωτών και μετασχηματίζοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι κυρίαρχες τάσεις για τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές είναι:

 • Εστίαση σε πρωτοβουλίες ESG
 • Υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης
 • Πολυκαναλική (omnichannel) προσέγγιση πελατών
 • Ενδιαφέρον για πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του προϊόντος
 • Προτίμηση σε υγιή και οικονομικά προϊόντα
 • Δοκιμή μη παραδοσιακών τρόπων αγοράς, όπως E-Commerce, Q-Commerce και Online-to-Offline Commerce

Η εποχή μετά την πανδημία θα οδηγήσει το Λιανικό εμπόριο σε νέα μονοπάτια, με γνώμονα τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το Extended Reality (XR), το Blockchain και το 3D-Printing είναι μερικές μόνο από τις τεχνολογίες που οδηγούν στο μετασχηματισμό του Λιανικού εμπορίου. Εν τω μεταξύ, οι διαδικτυακές αγορές αυξάνονται ήδη, και θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αναγκάζοντας τους λιανοπωλητές να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Επιπλέον, οι έμποροι λιανικής εστιάζουν την προσοχή τους στην προσέγγιση πελατών μέσω πολλαπλών καναλιών, ενώ προσπαθούν διαρκώς να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών σε όλα τα κανάλια ώστε να εξασφαλίσουν την ικανοποίησή τους. Μετά την πανδημία COVID-19, τα ψηφιακά κανάλια θα προτιμώνται ολοένα και περισσότερο ως ο κύριος τρόπος επικοινωνίας των εταιρειών με τους καταναλωτές, οδηγώντας σε σταδιακή μείωση της χρήσης των φυσικών καναλιών.

Κωνσταντίνος Κωνστάντος

Κωνσταντίνος Κωνστάντος, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα