Δημήτρης Τανός

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Ο Δημήτρης είναι Partner με πάνω από 17 χρόνια εμπειρία στον ελεγκτικό τομέα εισηγμένων και μη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Δημήτρης έχει εστιάσει την καριέρα του στην παροχή ελεγκτικών και συναφών ρυθμιστικών υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή ΔΠΧΑ καθώς και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των ειδικών έργων εξαγορών και συγχωνεύσεων σε πολυεθνικές και τοπικές εισηγμένες εταιρείες. Επιπλέον, συμμετέχει σε εργασίες διασφάλισης που σχετίζονται με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα και πραγματοποιεί προσυμφωνημένες διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης βάσει κανονιστικών απαιτήσεων.

Ο Δημήτρης πραγματοποιεί διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με τη μεθοδολογία ελέγχου της KPMG και με θέματα που σχετίζονται με τα ΔΠΧΑ.

  • Έλεγχος
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ελεγκτών Λογιστών.

  • Ορκωτός Ελεγκτής, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος

  • Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος