Νικόλαος Βουνισέας

Senior Partner

KPMG στην Ελλάδα

Ο Νίκος είναι ο Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος. Ενδιαφέρεται για την ενσωμάτωση της γνώσης και των δεξιοτήτων του διεθνούς δικτύου της KPMG στο Ελεγκτικό Τμήμα ώστε να παρέχεται προστιθέμενη αξία στους πελάτες της Εταιρείας. O Νίκος συνεργάζεται για περισσότερο από 30 χρόνια στην καριέρα του στην KPMG με πολυεθνικές εταιρείες καθώς και με εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Είναι συνεταίρος στο τμήμα ελέγχου με εξειδίκευση στις τράπεζες και εταιρείες στο χρηματοοικονομικό τομέα. Επίσης εκπροσωπεί την KPMG Ελλάδος στο European Banking & Finance Group του διεθνούς οργανισμού και είναι μέλος της ομάδας εργασίας της Accountancy Europe (πρώην Federation of European Accountants – FEE) που ασχολείται με θέματα του τραπεζικού τομέα.

  • Έλεγχος
  • Μετασχηματισμός
  • Μετασχηματισμός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
  • Ολοκληρωμένος χρηματοοικονομικός μετασχηματισμός
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Macquarie, Σίδνεϋ-Αυστραλία

  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος