Το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, παρουσιάζοντας συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με την πανδημία, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό, παρουσίασε ανθεκτικότητα τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Το οργανωμένο λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υποτομείς του λιανικού εμπορίου, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έρευνα της KPMG για το μέλλον του λιανικού εμπορίου εστιάζει στη δομή, στο μέγεθος, στην ανάπτυξη και στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια περιγράφει σε υψηλό επίπεδο τους βασικούς ανταγωνιστές της αγοράς και τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, επικεντρώνεται στη μελλοντική πορεία της παγκόσμιας αγοράς του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου, τονίζοντας τις τάσεις που κυριαρχούν, τις τεχνολογίες που θα οδηγήσουν τον κλάδο, καθώς και το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στην Ελληνική αγορά. 

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα παρακάτω:

 1. Παρά τις αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία, την τελευταία 5ετια το οργανωμένο λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κύκλου εργασιών ίσο με 7.1%, ποσοστό αντίστοιχο με το σύνολο του λιανικού εμπορίου.
 2. Την ίδια περίοδο, το περιθώριο μεικτού κέρδους του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα παρουσιάζει ανάπτυξη με μέσο ετήσιο ρυθμό ίσο με 3%.
 3. Ο λόγος των χρεών σε σχέση με την κερδοφορία (Net debt / EBITDA) παρουσιάζει μείωση, φτάνοντας στο 3.9 για το 2021, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις καταφέρνουν και βελτιώνουν την κερδοφορία τους τα τελευταία χρόνια.
 4. Ο αριθμός των καταστημάτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στα 2,700, τα οποία ανήκουν σε 53 αλυσίδες.
 5. Οι έξι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές στην Ελλάδα είχαν κύκλο εργασιών περίπου ΕΥΡΩ 8.46 δις αθροιστικά για το 2021, ποσό αυξημένο κατά 61% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών τους για το 2017.

Οι κυρίαρχες τάσεις παγκοσμίως για τις επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου είναι οι παρακάτω:

 • Η εισχώρηση της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως το metaverse, το οποίο αποτελεί ένα εικονικό σύμπαν.
 • Η υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης από μεγάλο πλέον μέρος των επιχειρήσεων.
 • Η αυτόνομη παράδοση των προϊόντων ως εναλλακτικός τρόπος παράδοσης με μειωμένο κόστος.
 • Οι συνεργασίες και τα οικοσυστήματα μεταξύ των επιχειρήσεων για προσφορά καινοτόμων προϊόντων και εμπειριών.

Στην Ελλάδα, τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου είναι τα παρακάτω:

 • H αβεβαιότητα για την οικονομία λόγω των αυξανόμενων πληθωριστικών τάσεων.
 • Oι απαιτήσεις για σχεδιασμό ανταγωνιστικών στρατηγικών για την εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Τα αυξημένα ενεργειακά κόστη.
 • Οι συνεχείς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών.

Οι επικρατέστερες τάσεις στην ελληνική αγορά είναι οι παρακάτω:

 • H επέκταση της φυσικής παρουσίας των μεγάλων ανταγωνιστών μέσω εξαγορών τοπικών αλυσίδων με μικρά καταστήματα.
 • H επιστροφή των καταναλωτών στην αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
 • Το ενδιαφέρον των καταναλωτών και η επένδυση των επιχειρήσεων σε πρωτοβουλίες ESG.
 • H προτίμηση των καταναλωτών στην εξαιρετικά γρήγορη παράδοση συγκεκριμένου εύρους προϊόντων μέσω του Quick commerce.

Συμπεράσματα

Η αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, παρόλα τα εμπόδια και τις προκλήσεις που εξελίσσονται παγκοσμίως. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στις δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις διαδικασίες back office, όσο και στην άμεση επαφή με τους καταναλωτές κατά τη διαδικασία των αγορών, θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη και στις δύο πλευρές και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Κωνσταντίνος Κώνσταντος


Senior Manager, Consulting
KPMG στην Ελλάδα