Τα συνεχιζόμενα lockdowns δοκιμάζουν τον κλάδο Λιανικής και Καταναλωτικών Αγαθών παρουσιάζοντας νέες ευκαιρίες αλλά και αλλάζοντας τα δεδομένα με γρηγορότερο ρυθμό από ότι πολλές εταιρείες μπορούν να ακολουθήσουν. 

Έχοντας βαθιά κατανόηση των πιο επιτακτικών ζητημάτων και προτεραιοτήτων αυτών των εταιρειών, οι επαγγελματίες της KPMG κοιτάζοντας προς το μέλλον προσφέρουν μια πλήρη γκάμα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων για τον περιορισμό των κινδύνων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της προσφερόμενης αξίας.

Πολλές από τις πιο καινοτόμες λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίζουν τους πελάτες μας, όπως:

  • O Ψηφιακός μετασχηματισμός

  • Τα Data analytics και η ασφάλεια δεδομένων

  • Η Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού

  • Η Ανάπτυξη και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Τα μέλη του παγκόσμιου δικτύου της KPMG στον κλάδο Λιανικής και Καταναλωτικών αγαθών είναι εξειδικευμένα στην εξυπηρέτηση εταιρειών στους τομείς τροφίμων και ποτών, αλκοολούχων ποτών, καταναλωτικών αγαθών, αγαθών πολυτελείας, καπνού και λιανικής. Αυτό το διεθνές δίκτυο επαγγελματιών που εξειδικεύονται στον συγκεκριμένο κλάδο επιτρέπει στους πελάτες μας να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από όλο τον κόσμο, κορυφαίες πρακτικές και τις πιο σύγχρονές και καινοτόμες λύσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την τοποθεσία της εταιρείας.

Επικοινωνία