H KPMG στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία των επαγγελματιών της σε διεθνές επίπεδο αναφορικά με τον κλάδο των Κατασκευών και Ακινήτων έχει εκπονήσει την μελέτη “The Future of Real Estate & Construction”.

Στην μελέτη αρχικά παρατίθενται αντιπροσωπευτικά δεδομένα που παρουσιάζουν τις επιδόσεις του κλάδου παγκοσμίως και τις σχετικές μεταβολές του εξαιτίας σημαντικών γεγονότων της τελευταίας εικοσαετίας, όπως η Ευρωπαϊκή νομισματική ένωση, η παγκόσμια οικονομική και μετέπειτα Ευρωπαϊκή κρίση, καταλήγοντας στην πανδημία και τις άνευ προηγουμένου επιπτώσεις της.

Ακολούθως, η μελέτη επικεντρώνεται στις επιδόσεις του κλάδου και των εταιρειών που τον απαρτίζουν στην Ελλάδα.  Οι πιέσεις που δέχεται ο κλάδος από το 2012 είναι πολυεπίπεδες και μεταφράζονται σε χαμηλές επενδύσεις και σημαντικές μειώσεις στην παραγωγικότητα, τους τζίρους και του προσωπικού των εταιρειών. Η αλλαγή επί τα βελτίω που συντελείται το 2018 είναι η αρχή μίας νέας εποχής, και παρόλο τον ερχομό της πανδημίας, ο κλάδος δείχνει τις αντιστάσεις και την ανθεκτικότητά του κάτι που προσδίδει αισιοδοξία για την πορεία του στο μέλλον. Το σήμα για αυτό δίνουν τα μεγάλης εμβέλειας επενδυτικά πλάνα στους τομείς των logistics, data centers και των πράσινων κατασκευών. Το project «Ελληνικό» μαζί με έργα υποδομής όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης και η γραμμή 4 της Αθήνας, ο Αυτοκινητόδρομος 90, νέα λιμάνια και αεροδρόμια προσφέρουν μία νέα πνοή στον κλάδο η οποία επηρεάζει ευρύτερα και τη χώρα.

Η μελέτη παραθέτει επίσης αντιπροσωπευτικά στοιχεία από την παγκόσμια έρευνα της KPMG “2021 Global Construction Survey” (PDF, 6.5 MB), κύριο εύρημα της οποίας αποτελεί πως ο κλάδος έχει «συνηθίσει» να αντιμετωπίζει το “disruption” και τις νέες προκλήσεις, αλλάζοντας. Στην έρευνα, 36% των ερωτηθέντων απάντησε πως είχε την ετοιμότητα να αντιδράσει στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (62%) δήλωσε πως παρόλη την έλλειψη ετοιμότητας, η αντίδραση των εταιρειών τους ήταν άμεση και έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη γρήγορης ανάκαμψης. Βάσει αυτού, οι εταιρείες και εν γένει οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου είναι κρίσιμο να κατανοήσουν πως βρίσκονται σε ένα περιβάλλον αλλαγής.

Η έρευνα αναλύει πέντε κύριες συνιστώσες ως «δυνάμεις» της αλλαγής, ήτοι, (α) Δημογραφικά στοιχεία και πληθυσμός, (β) Περιβάλλον, (γ) Επενδύσεις, (δ) Τεχνολογία και (ε) Κυβερνητική Πολιτική, τις οποίες «συνδέει» με τις νέες τάσεις και προκλήσεις που έφερε η πανδημία όπως η σημαντική αύξηση των υλικών κατασκευής, το “disruption” στις  αλυσίδες εφοδιασμού και η μείωση των γραφειακών χώρων. Ειδική αναφορά γίνεται στην εισαγωγή καινοτομίας στον κλάδο. Αναγνωρίζονται και αναλύονται εννέα βασικές περιοχές όπου η προσφορά καινοτόμων ιδεών και υπηρεσιών παρουσιάζει ενδιαφέρον και με την τεχνολογία ως αρωγό δίδονται λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Σοφία Γρηγοριάδου

Σοφία Γρηγοριάδου, Managing Partner, Παπακωστόπουλος - Γρηγοριάδου και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία (CPA Law)

Managing Partner, Παπακωστόπουλος - Γρηγοριάδου και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία (CPA Law)

Δημήτριος Δημητρίου

Δημήτριος Δημητρίου, Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα