Βιομηχανία & Μεταποίηση

Την ώρα που η οικονομία επανέρχεται στην κανονικότητα και εισέρχεται σε μια ανοδική πορεία ανάπτυξης, ο κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης έχοντας διαταραχθεί από την κρίση της πανδημίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει  τις προκλήσεις που εμφανίστηκαν και να επιστρέψει σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το μέλλον του κλάδου εξαρτάται από τις επιχειρήσεις που θα αφουγκραστούν τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και τις νέες ψηφιακές προκλήσεις. Τα δεδομένα της αγοράς δημιουργούν επιτακτική ανάγκη για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση να μετασχηματίσει τα επιχειρηματικά της μοντέλα, το εργασιακό της περιβάλλον, τις αξίες, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες της ώστε να ανταγωνιστεί και να διατηρήσει αποτελεσματικά την αξία της.

Μερικές από τις αλλαγές που παρατηρούμε , περιλαμβάνουν τη μείωση του κινδύνου και την εξισορρόπηση των αλυσίδων εφοδιασμού,  την νέα εμπειρία των πελατών, τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας, τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, τη στρατηγική ανάπτυξης, τις προκλήσεις στον τομέα παραγωγής μετάλλων και τη βιομηχανία 4.0. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναγκάζουν ορισμένους επιχειρηματίες στο να προβούν σε ριζικές αλλαγές και να πραγματοποιήσουν καινοτομίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην KPMG στην Ελλάδα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς, τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις τρέχουσες ανάγκες των εταιριών  και σας βοηθούμε να προσαρμοστείτε ενεργά στη νέα πραγματικότητα.  Είμαστε εκείνοι που μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις, που αφορούν σε όλες τις διαστάσεις της βιομηχανίας 4.0 και στην κατάρτιση της «πράσινης» ατζέντας, λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγάλη αξία  στις εταιρίες του κλάδου της βιομηχανίας και μεταποίησης. 

Κατασκευές

Ο τομέας των κατασκευών ανέκαθεν αποτελούσε έναν από τους κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης μιας οικονομίας και ιδιαίτερα της ελληνικής, κάτι που ισχύει και διεθνώς. Αναμφισβήτητα η πανδημία έχει επηρεάσει την κατασκευαστική αγορά κυρίως ως προς τις αυξήσεις στα κατασκευαστικά κόστη, στις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων και στην ανάληψη νέων, καθώς και στη γενικότερη αδυναμία προγραμματισμού. Παρόλα αυτά διαφαίνονται  τα σημάδια έντονης ανάκαμψης  που σηματοδοτούν μια αισιοδοξία στην αγορά κατασκευαστικών έργων. Το μέλλον του κλάδου εξαρτάται από το εάν θα προσαρμοστεί εγκαίρως στην νέα πραγματικότητα  που απαιτεί την υιοθέτηση πολλών καινοτομιών όπως κυρίως τις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το πράσινο ορθολογικό μοντέλο ανάπτυξης. Θα μπορέσουν λοιπόν οι κατασκευαστικές εταιρίες μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον να αλλάξουν και αυτές ώστε  να αναλάβουν επιτυχή έργα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα τους;

Η KPMG βοηθά τους οργανισμούς που εντάσσονται στον τομέα των κατασκευών να επιτύχουν τα αποτελέσματα που αναζητούν, είτε για την κοινωνία είτε για την ίδια την επιχείρηση, είτε και για τα δύο, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Η KPMG, δεδομένου ότι παρακολουθεί και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, έχει την δυνατότητα να προσφέρει λύσεις που αφορούν κυρίως στην υιοθέτηση καινοτομιών από τις κατασκευαστικές εταιρίες. Συγκεκριμένα,  οι ειδικοί της KPMG βοηθούν στην αναδιάρθρωση των λειτουργιών για μεγαλύτερη μείωση του κόστους, στον εντοπισμό και αξιολόγηση των κινδύνων και στον σχεδιασμό νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων . Πρόκειται για λύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες των κατασκευαστικών εταιριών και θα δώσουν μεγάλη αξία στον κλάδο των κατασκευών.

Βιομηχανία & Μεταποίηση: Άρθρα

Κατασκευές: Άρθρα