Αλέξανδρος Βελδέκης

Partner, Audit

KPMG στην Ελλάδα

Ο Αλέξανδρος είναι Partner με πάνω από 18 χρόνια εμπειρία στον ελεγκτικό τομέα εισηγμένων και μη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει εστιάσει την καριέρα του κυρίως στον έλεγχο βιομηχανιών και εμπορικών εταιρειών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών. Ο Αλέξανδρος προσφέρει σε τοπικούς και διεθνείς ομίλους εταιρειών ελεγκτικές καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την εφαρμογή λογιστικών προτύπων, με συγχωνεύσεις - εξαγορές, αποσχίσεις, απορροφήσεις και με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Συμμετέχει επίσης στην οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και στη διεξαγωγή σεμιναρίων ελεγκτικής μεθοδολογίας και λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α.)

Στα χρόνια που δουλεύει στο επάγγελμα προσπαθεί να μεταφέρει προστιθέμενη αξία και ποιότητα στον πελάτη.

  • Έλεγχος
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα χρηματοοικονομικά και επενδύσεις, Πανεπιστήμιο της Υόρκης, Ηνωμένο Βασίλειο

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ελεγκτών Λογιστών.

  • Επαγγελματικός τίτλος ACCA

  • Ορκωτός Ελεγκτής, Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος

  • Μέλος ACCA

  • Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος