Η βιομηχανία των πλαστικών βρίσκεται σε μια σύνθετη και πολύπλευρη κατάσταση, η οποία κρύβει πολλές προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η παγκόσμια ζήτηση για τα προϊόντα πλαστικών συνεχίζει να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της αστικοποίησης και της ευκολίας χρήσης που προσφέρει σε καταναλωτές.

Η έρευνα της KPMG για το μέλλον της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών διερευνά τη δομή, το μέγεθος και την ανάπτυξη του ελληνικού κλάδου των πλαστικών, εστιάζοντας στις τρέχουσες οικονομικές τάσεις. Στη συνέχεια, γίνεται μια επισκόπηση των βασικών παικτών της αγοράς, των οικονομικών τους μεγεθών και των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Εν κατακλείδι, η έρευνα αναδεικνύει τις μελλοντικές προοπτικές και τις ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι εταιρείες του κλάδου.

Βασικά σημεία

 1. Η παγκόσμια ζήτηση για πλαστικά προϊόντα αυξάνεται σταθερά, ενώ ο κλάδος μετασχηματίζεται για να ξεπεράσει τους κινδύνους και τα ρίσκα της αγοράς. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς πλαστικών εκτιμήθηκε σε 585 δισ. δολάρια το 2021 και αναμένεται να φτάσει τα 753 δισ. δολάρια έως το 2026, με ρυθμό ανάπτυξης CAGR 5,2%.
 2. Οι μεταποιητές πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων, οι παραγωγοί πρώτων υλών και σύνθετων υλικών πλαστικού, οι παραγωγοί έτοιμων τελικών προϊόντων και οι φορείς διαχείρισης της ανακύκλωσης προϊόντων, διαμορφώνουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου. Η έρευνα εστιάζει αποκλειστικά στους παραγωγικούς βιομηχανικούς φορείς του ελληνικού κλάδου των πλαστικών.
 3. Ο εστιασμένος Ελληνικός κλάδος πλαστικών, αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8,5% από το 2017 έως το 2021, με 224 εταιρείες να εντοπίζονται ως βασικοί παίκτες του κλάδου.
 4. Ο ελληνικός κλάδος των πλαστικών το 2021 παρουσίασε ετήσια ανάπτυξη 16,2% σε σχέση με το 2020, ενώ το μέσο EBITDA margin διαμορφώθηκε σε 9,6%. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην υψηλή συμβολή των παραγωγών πλαστικών προϊόντων στην παραγωγή υγειονομικών μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
 5. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο το 1% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.
   

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί πλαστικών είναι:

 • Αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους των υλικών
 • Αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και το νομικό πλαίσιο
 • Απουσία κατάλληλων και σύγχρονων υποδομών
   

Οι επικρατέστερες ευκαιρίες για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πλαστικών είναι:

 • Διαχείριση του τελικού σταδίου των προϊόντων και διαχείριση του κύκλου ανακύκλωσης
 • Εναλλακτικοί τρόποι ανακύκλωσης, όπως η χημική ανακύκλωση
 • Εστίαση και επένδυση σε πρωτοβουλίες ESG

Συμπεράσματα

Η υφιστάμενη κατάσταση στη βιομηχανία των πλαστικών χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ζήτηση, περιβαλλοντικές ανησυχίες, αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και ευρύτερη απουσία κατάλληλης υποδομής ειδικά στην τελική φάση της ανακύκλωσης. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της, η βιομηχανία πλαστικών αναμένεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και απαιτήσεις των καταναλωτών. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για καινοτομία, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων πιο βιώσιμων πλαστικών υλικών και στην υιοθέτηση μοντέλων κυκλικής οικονομίας.

Η επιτυχία του κλάδου θα εξαρτηθεί από την ικανότητά του να εξισορροπήσει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.