Ο τομέας των Μεταφορών και των Logistics έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές μέσα στα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Η πιο πρόσφατή μας έρευνα Future of Transportation & Logistics: 

  • Διερευνά την εξέλιξη της δομής και του μεγέθους του κλάδου, τις κύριες χρηματοοικονομικές τάσεις και τις αλλαγές στις προσφερόμενες υπηρεσίες
  • διερευνά το επίπεδο ετοιμότητας του κλάδου για την αντιμετώπιση των εξελίξεων της αγοράς που επιβλήθηκαν κατά την πανδημία
  • παρέχει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση και συγκριτική ανάλυση των βασικών παραγόντων της αγοράς 3PL
  • εστιάζει στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν στρέφονται σε έργα αυτοματισμού αποθήκης προκειμένου να πετύχουν αύξηση της χωρητικότητας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων – καθώς και παρουσιάζει μια προτεινόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω της KPMG μεθοδολογίας Modular Warehouse Automation (MWA).

Βασικά σημεία

1. Ο τομέας των 3PL, ενώ παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη από το 2016 έως το 2019, δέχτηκε ένα χτύπημα το 2020 στην αρχή της πανδημίας, για να ανακάμψει γρήγορα με μέσο όρο CAGR 21% από το 2020 έως το 2021.

2. Η πανδημία επέβαλε μια άνοδο στη ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς την οποία δεν ανέμεναν πολλές εταιρείες 3PL και τόνισε την ανάγκη για αύξηση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας. Η απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών κατατάχθηκε χαμηλότερα από αντίστοιχες άλλων χωρών.

3. Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται από μικρομεσαίους παίκτες. Η αγορά παραμένει ανταγωνιστική με υψηλά επίπεδα κατακερματισμού. Οι 15 κορυφαίες εταιρείες ελέγχουν το 26,1% της συνολικής αγοράς (706,7 εκατ. ευρώ). Υπάρχει μια ανοδική τάση στις καθαρές πωλήσεις, με ένα % EBITDA να εμφανίζει αρνητική τάση που υποδηλώνει την αντιστάθμιση μεταξύ βιώσιμης κερδοφορίας και απόκτησης μεριδίου αγοράς. Η μείωση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους στην πλειονότητα των επιχειρήσεων απεικονίζει την αύξηση του κόστους τα τελευταία 3 χρόνια και τον έντονο ανταγωνισμό.

Μερικές από τις επικρατούσες τάσεις είναι οι παρακάτω:

  • Έμφαση στη βιωσιμότητα
  • Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • Έντονη ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

Κύρια σημεία του Case Study είναι τα παρακάτω:

  • Ένα μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων logistics στην Ελλάδα είναι μάλλον ακατάλληλο για την υποστήριξη των σύγχρονων αναγκών της αγοράς. Η πλειοψηφία των κέντρων fulfilment είναι μικρού μεγέθους με ξεπερασμένες τεχνικές προδιαγραφές και συστήματα.
  • Η μεθοδολογία Modular Warehouse Automation (MWA) που έχει αναπτυχθεί από την KPMG βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά και να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο σενάριο για την αυτοματοποίηση των υπαρχουσών αποθηκών χρησιμοποιώντας τεχνολογία ρομποτικής. Η προσέγγισή μας προσφέρει σταδιακό μετασχηματισμό, χωρίς διακοπή στις καθημερινές λειτουργίες και βασίζεται σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού.
  • Λαμβάνοντας υπόψη πολλές διαφορετικές παραμέτρους, μπορεί να προσδιοριστεί ο καταλληλότερος βαθμός αυτοματισμού στον οποίο προτείνεται να επενδύσει μια επιχείρηση. Η λύση είναι ευέλικτη, προσφέροντας την ευκαιρία για περαιτέρω επέκταση του αυτοματισμού στο μέλλον – καταλήγοντας σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη.

Συμπεράσματα

Ο τομέας Μεταφορών & Logistics στην Ελλάδα παρουσιάζει ανάπτυξη μετά το τέλος της πανδημίας. Η ελληνική αγορά είναι κατακερματισμένη, με μικρούς και μεσαίους κυρίως παρόχους 3PL. Για τους βασικούς παίκτες 3PL, υπάρχει μια ανοδική τάση στις πωλήσεις, με τις εταιρείες να προσπαθούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης κερδοφορίας και της απόκτησης μεριδίου αγοράς. Υπάρχει αύξηση του κόστους τα τελευταία 3 χρόνια καθώς και έντονος ανταγωνισμός. Οι οργανισμοί εστιάζουν στην αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και κατευθύνουν την προσοχή τους προς την προηγμένη τεχνολογία. Επιπλέον, οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών 3PL εφαρμόζουν λύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητά τους και συμβάλλουν σε end-to-end βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.