Η αναβαθμισμένη υπηρεσία JustTests.gr αποτελεί ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης συμπεριφοράς ανθρώπινου δυναμικού, για την επιλογή κατάλληλων υποψηφίων στις απαιτητικές συνθήκες που επιβάλλει η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Η πρόσφατη ανανέωσή της βελτιώνει ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά της, προσφέροντας περισσότερες λειτουργίες και εργαλεία που βελτιστοποιούν την αξιολόγηση των υποψηφίων και τη διαχείριση της διαδικασίας πρόσληψης. Μεταξύ αυτών των σημαντικών αλλαγών περιλαμβάνεται:

  • Η μεθοδολογία αξιολόγησης συμπεριφοράς που βασίζεται στη θεωρία σύγκρισης προσωπικοτήτων του Raymond B. Cattel.
  • Προηγμένη αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων, με βελτιωμένη προβλεπτική εγκυρότητα, απαλλαγμένη από πολιτισμικές προκαταλήψεις και αποτελέσματα ανεξάρτητα από γλωσσικές δεξιότητες.
  • Προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και τη συμπερίληψη, με εγγύηση της ακεραιότητας των αποτελεσμάτων.

Μια ακόμη σημαντική παροχή είναι η σύνοψη της προσωπικότητας των υποψηφίων, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων, τα συναισθηματικά πρότυπα και τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, γίνεται αξιολόγηση τους μέσω της ιδιότητας “fluid intelligence” , δηλαδή του τύπου ευφυΐας που χρειάζεται κάποιος για να αντιμετωπίσει πολύπλοκες και καινοτόμες προκλήσεις. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω τριών βασικών πυλώνων:

  • Ενός οδηγού που δημιουργεί αυτόματα εξατομικευμένες ερωτήσεις συνέντευξης μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, βοηθώντας τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού να διεξάγουν στοχευμένες συνεντεύξεις, χωρίς προκαταλήψεις.
  • Συμβουλές που βοηθούν στην ατομική ανάπτυξη του κάθε ατόμου, βασισμένες στα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
  • Πόροι και περιορισμοί που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου, βασισμένοι στα αποτελέσματα της αξιολόγησης.