Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρίας εξαρτάται, ολοένα και περισσότερο, από τους ανθρώπους που εργάζονται και δημιουργούν σ’ αυτή

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρίας εξαρτάται, ολοένα και περισσότερο...

Στη διαρκώς εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εταιρίας εξαρτάται, ολοένα και περισσότερο, από τους ανθρώπους που εργάζονται και δημιουργούν σ’ αυτή. 

Οι έρευνες και η διεθνής εμπειρία δείχνουν ότι οι εταιρείες που διοικούν καλύτερα τους ανθρώπους τους αποδίδουν πολύ πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου τους, απολαμβάνοντας υψηλότερες επιδόσεις παραγωγικότητας και κερδοφορίας.

 

Κεφαλαιοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας στο ανθρώπινο δυναμικό

Η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού έχει πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία σας. Το ανθρώπινο δυναμικό στο σύνολο του, και ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά, είναι η εικόνα της εταιρείας σας σε κάθε σημερινό ή μελλοντικό πελάτη, καθώς διασφαλίζουν την ικανοποίηση και τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι άνθρωποί σας αποτελούν τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης και δυναμικής παρουσίας σας στον κλάδο που δραστηριοποιείστε.

Αποστολή μας στο people services της KPMG είναι να σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε, ώστε να είστε πάντα ανταγωνιστικοί, πρωτοπόροι και κερδοφόροι. Αυτό το εξασφαλίζουμε με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εφαρμογή δυναμικών, εξατομικευμένων και απτών ως προς το αποτέλεσμα λύσεων. 

Είμαστε δίπλα σας για να διασφαλίσουμε την βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσης σας στο ανθρώπινο δυναμικό.

 

Oι Τέσσερις Πυλώνες του People Services

Στρατηγική Ανθρώπινου ΔυναμικούΔιαμορφώνουμε μαζί τη στρατηγική που ταιριάζει στους στόχους σας.

Προσέλκυση & Επιλογή Στελεχών. Επιλέγουμε τους καλύτερους για εσάς με γνώμονα τις ανάγκες σας σήμερα και στο μέλλον.

Διοίκηση της Απόδοσης & ΑνταμοιβώνΣυνδέουμε απόδοση και ανταμοιβή και υποστηρίζουμε τις αποφάσεις σας με έρευνες αποδοχών και παροχών.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναγνωρίζουμε εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αξιόπιστα και εξειδικευμένα προγράμματα για τους ανθρώπους σας. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας