Γεωργία Καλεμίδου

Director, Consulting, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Η Γεωργία είναι Director στην KPMG στην Ελλάδα, στο τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Μέσα στα χρόνια της συμβουλευτικής της εμπειρίας η Γεωργία εστιάζει στην υποστήριξη εταιρειών στη χάραξη της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων τους, την επίτευξη των στόχων τους και την ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική της εταιρείας. Εξειδικεύεται σε έργα ανάπτυξης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού (workforce planning), στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας η οποία αντανακλά τις αξίες και τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και στη διαχείριση αλλαγής και υποστήριξης έργων μετασχηματισμού. Έχει την ευθύνη ενίσχυσης της «εμπειρίας του εργαζόμενου» μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων διοίκησης απόδοσης και ανταμοιβών εργαζομένων, καθώς και μέσα από τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου, σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Powered Enterprise HR) υποστηριζόμενο από ψηφιακές λύσεις (Digital HR Solutions).

  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Strathclyde Business School- διάκριση (Μ. Βρετανία)

  • Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά (MSc) από το Πανεπιστήμιο του Reading (Μ. Βρετανία)

  • Πτυχίο Οικονομικών (BSc) από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • “Intelligent Leadership” Certified Executive Coach

  • Πιστοποιημένη Change Practitioner, PROSCI