Βαγγέλης Αποστολάκης

Deputy Senior Partner

KPMG στην Ελλάδα

Ο Βαγγέλης βρίσκεται στην KPMG στην Ελλάδα από το 1995 και είναι Deputy Senior Partner από το 2012. Επιπλέον είναι Head of Markets έχοντας στην ευθύνη του την εκπροσώπηση της εταιρείας στη Διεθνή ομάδα διαμόρφωσης εμπορικής στρατηγικής και χειρισμού μεγάλων πελατών και είναι Staff Partner εποπτεύοντας τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. Τέλος είναι υπεύθυνος για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς Οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης έχει 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συμμετάσχει σε πληθώρα έργων για εγχώριους και διεθνείς πελάτες κυρίως στην οργάνωση, την ανάπτυξη συστημάτων, τη στρατηγική, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό κλπ. Τέλος έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιλογής Ανωτάτων Στελεχών.

  • Έλεγχος
  • Πτυχίο του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Leeds

  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου.

  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου