Διαχείριση και έλεγχος συμμόρφωσης συμβολαίων

Διαχείριση και έλεγχος συμμόρφωσης συμβολαίων

Οι επαγγελματίες της KPMG βοηθούν τους πελάτες να αποτιμήσουν τις σχέσεις και τα συμβόλαιά τους με πωλητές, διανομείς και αδειούχους

Οι επαγγελματίες της KPMG βοηθούν τους πελάτες να αποτιμήσουν τις σχέσεις...

Οι επαγγελματίες της KPMG με εξειδίκευση στη διαχείριση και τον έλεγχο συμμόρφωσης συμβολαίων, προσφέρουν υπηρεσίες σε εταιρείες από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και τις βοηθούν αφενός να εντοπίσουν και να συλλέξουν διαφυγόντα έσοδα, αφετέρου να μειώσουν τα κόστη που προέρχονται από: πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων, άδειες χρήσης προϊόντων, συμφωνίες δικτύου συνεργατών, συμφωνίες τιμολογιακής πολιτικής, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και άλλα.

Οι υπηρεσίες μας

 • Διαχείριση προϊόντων λογισμικού (Software Asset Management – SAM)
  Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των αδειών λογισμικού και των αντίστοιχων δαπανών τους, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της διευθέτησης θεμάτων σχετικών με τη χρήση των τεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων λογισμικού του οργανισμού. 
 • Έλεγχος δικτύου συνεργατών
  Βοηθάμε τους πελάτες μας στην εφαρμογή των συμβολαίων με τους συνεργάτες τους, ώστε να διεκδικούν πληρωμές, οι οποίες μπορεί να έχουν εκτιμηθεί και αποτυπωθεί λανθασμένα, χωρίς περιττές δαπάνες. 
 • Έλεγχος προμηθευτών
  Προσφέρουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας βοηθώντας τους να διαχειριστούν τις σχέσεις με τους προμηθευτές τους, μέσω του ελέγχου της συμμόρφωσης των τελευταίων με διάφορες διατάξεις των: συμβολαίων αγοράς, συμβάσεων ανάθεσης επιχειρησιακών λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing),τιμολογιακών πολιτικών, πολιτικών εκπτώσεων και ειδικών εκπτώσεων επί του όγκου των πωλήσεων, καθώς και άλλων παροχών που προσφέρονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. 
 • Έλεγχος προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου
  Προσφέρουμε υπηρεσίες στους ιδιοκτήτες προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου και τους βοηθάμε να εντοπίσουν διαφυγόντα έσοδα, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες ενέργειες. 

Τα πλεονεκτήματα

Λόγω της πολύπλευρης εμπειρίας μας, κατανοούμε την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα των συμβολαίων / συμβάσεων μεταξύ εταιρειών από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και τα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά. 

Έχουμε βοηθήσει πληθώρα εταιρειών να κερδίσουν σημαντικά έσοδα τα οποία αποτυπώνονταν και εκτιμούνταν λανθασμένα σε εσωτερικές αναφορές, ενώ παράλληλα συνεισφέρουμε στη βελτίωση των σχέσεων της εταιρείας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της. 

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν διαδικασίες και συστήματα ελέγχου συμμόρφωσης ώστε να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από συμβόλαια και να προστατεύονται από μελλοντική απώλεια / διαρροή εσόδων. 

Βοηθάμε τις εταιρείες να μειώσουν τα έξοδά τους μέσω του ελέγχου των διαδικασιών, των εργασιών και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν, ενώ συνάμα πραγματοποιούμε αντιπαραβολές με διεθνή πρότυπα όπως τα ISO 19770-1 και ITIL. 

Εστιάζουμε στην κατανόηση και τον ενδελεχή έλεγχο των διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα. 

Συνδεθείτε μαζί μας