Προσέλκυση & επιλογή στελεχών

Προσέλκυση & επιλογή στελεχών

Αναγνωρίζουμε τα ταλέντα στην αγορά εργασίας και ανταποκρινόμαστε με ευθύνη στις ανάγκες σας για δημιουργία στελεχών στην εταιρεία σας

Αναγνωρίζουμε τα ταλέντα στην αγορά εργασίας και ανταποκρινόμαστε με ευθύνη στις...

Φροντίζουμε για τη στελέχωση της εταιρείας σας, εντοπίζοντας και αξιολογώντας ότι καλύτερο έχει να προσφέρει η αγορά εργασίας, ώστε να εντάξετε στην ομάδα σας τα καταλληλότερα στελέχη που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την κερδοφορία σας.

Το People Services της KPMG αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρεία προσέλκυσης και επιλογής στελεχών στην ελληνική αγορά, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες στελέχωσης ενός σύγχρονου οργανισμού.  

Η ομάδα μας διαθέτει επαγγελματίες με εμπειρία και εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας: 

  • Βιομηχανίας 
  • Καταναλωτικών προϊόντων 
  • Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
  • Τραπεζικών & Ασφαλιστικών υπηρεσιών 
  • Υγείας και Φαρμάκων 

Η ειδική ομάδα εργάζεται με συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία για την επιλογή:

  • κορυφαίων στελεχών στην Ελληνική και διεθνή αγορά. 
  • εξειδικευμένων στελεχών - Specialists

Για πάνω από 20 χρόνια επιλέγουμε τους κορυφαίους, με τρόπο αξιόπιστο και υπεύθυνο:

  • Περισσότεροι από 3000 σημερινοί "decision makers" έχουν τοποθετηθεί μέσω των στελεχών του People Services της KPMG 
  • 450 εταιρείες ετησίως μας εμπιστεύονται σταθερά την επιλογή στελεχών τους 
  • 1 στις 3 νέες συνεργασίες μας προέρχονται από συστάσεις πελατών μας.

 

Συνδεθείτε μαζί μας