Σύσταση Κοινοπραξίας / Συμμαχίας

Σύσταση Κοινοπραξίας / Συμμαχίας

Η δημιουργία και το στήσιμο μιας επιτυχημένης κοινοπραξίας ή μιας επιχειρηματικής συμμαχίας απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες

Η δημιουργία και το στήσιμο μιας επιτυχημένης κοινοπραξίας ή μιας επιχειρηματικής...

Η δημιουργία και το στήσιμο μιας επιτυχημένης κοινοπραξίας ή μιας επιχειρηματικής συμμαχίας απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες. Η έμπειρη ομάδα του Deal Advisory της KPMG μπορεί να σας υποστηρίξει καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών δημιουργίας μιας κοινοπραξίας η μίας επιχειρηματικής συμμαχίας, προσφέροντάς σας ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις από τη δημιουργία έως και τη λύση.

Στην πορεία αυτή μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε όλα τα στάδια, από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι την εφαρμογή και τη διαχείριση αυτής με:

  • την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδίου
  • τον εντοπισμό ευκαιριών αγοράς και δυνητικών εταίρων
  • την αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών και το σχεδιασμό της εταιρικής σχέσης
  • την εκτέλεση της συναλλαγής και τον σχεδιασμό της υλοποίησής της
  • την ενδυνάμωση της κοινοπραξία σας ή της επιχειρηματικής σας συνένωσης 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καλύτερη επιλογή μπορεί να είναι η έξοδος από την κοινοπραξία. Χρησιμοποιώντας μία μη παραδοσιακή, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών σας, οι έμπειροι σύμβουλοι της KPMG σε θέματα κοινοπραξιών μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη μέγιστη αξία σε αυτό το κρίσιμο σημείο του κύκλου ζωής της εταιρείας σας.

Με την εμπεριστατωμένη καθοδήγηση της KPMG μπορείτε να ενισχύσετε την επιχειρηματική «αυτοπεποίθηση» που απαιτείται από τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας έως την έξοδο από αυτή. 

Συνδεθείτε μαζί μας