Χρηματοδότηση της επιχείρησής σας

Χρηματοδότηση της επιχείρησής σας

Η ομάδα συμβούλων της KPMG, θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων τόσο από την αγορά ομολόγων όσο και από τις χρηματιστηριακές αγορές

Η ομάδα συμβούλων της KPMG, θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία άντλησης...

Η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής σας διάρθρωσης είναι απαραίτητη για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της KPMG, θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων τόσο από την αγορά ομολόγων όσο και από τις χρηματιστηριακές αγορές - από την αρχική εκτίμηση και στρατηγική μέχρι την επιτυχή εκτέλεσή τους.

Μια στρατηγική προσέγγιση για τον προσδιορισμό της χρηματοδοτικών σας στόχων και της κατανόησης των χρηματοδοτικών σας επιλογών είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η εκτεταμένη εμπειρία μας, και η παρουσία μας στην αγορά μπορεί να σας βοηθήσει:

  • στον καθορισμό του χρηματοδοτικού σας στόχου στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σας σχεδίων ανάπτυξης
  • στην αξιολόγηση της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησής σας
  • στον εντοπισμό πιθανών πηγών κεφαλαίων και βασικών στόχων διάρθρωσης
  • στην προσέγγιση της αγοράς και τη διαπραγμάτευση βασικών εμπορικών όρων
  • στην ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συναλλαγών μεταξύ μετόχων και δανειστών

Η εξειδικευμένη ομάδα των συμβούλων μας, σας καθοδηγεί στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων κατανοώντας την προοπτική ενός επενδυτή. Στόχος μας είναι η παροχή αξιόπιστων και πραγματικής αξίας πρακτικών συμβουλών που θα σας βοηθήσουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων ανάπτυξης που έχετε θέσει. Με ξεκάθαρη και συνεπή επικοινωνία, σας βοηθούμε να αναπτύξετε και να ενδυναμώσετε την στήριξη που θα λάβετε από τους μετόχους σας κατά τη συναλλαγή.

Συνδεθείτε μαζί μας