Επιχειρηματική ευφυΐα / Διαχείριση πληροφοριών/δεδομένων

Επιχειρηματική ευφυΐα / Διαχείριση πληροφοριών

Οι σύμβουλοί μας βοηθούν στην αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων

Οι σύμβουλοί μας βοηθούν στην αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρησιακών δεδομένων

Η "επιχειρηματική πληροφορία" τείνει να γίνει το πολυτιμότερο αγαθό μίας επιχείρησης. Είναι ενδεικτικό ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να διαχειριστούν σωστά τα δεδομένα τους έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού τους. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πλέον επικεντρώνονται στην μετατροπή της διαθέσιμης μη-δομημένης πληροφορίας σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Η KPMG ορίζει τη διαχείριση πληροφοριών ως ένα «Επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο αναγνωρίζει την πληροφορία ως οργανωτικό αγαθό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι μια μορφή διαχείρισης που προάγει την ενοποιημένη προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση, εμπλουτισμό και διαμοιρασμό των πληροφοριών σε μία επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων». 

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας είναι σε θέση να βοηθήσουν στην μεταστροφή ενός οργανισμού από την πρότερη μορφή του σε έναν οργανισμό βασισμένο στην "επιχειρηματική πληροφορία". 

Οι υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Διαχείρισης Πληροφορίας της KPMG ανταποκρίνονται σε ένα μεγάλο εύρος αναγκών όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, επιτρέποντας την αξιολόγηση και αξιοποίηση των υπαρχόντων δεδομένων. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν κριτική άποψη για την αξία της πληροφορίας αποφεύγοντας έτσι τον κορεσμό ή την έλλειψη πληροφορίας.  

Οι υπηρεσίες μας σχετικά με την Επιχειρηματική Ευφυΐα και Διαχείριση της Πληροφορίας περιλαμβάνουν: 

  • Διαχείριση Πελατών:  Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης πελατών. 
  • Εννοιολογικός Σχεδιασμός: Σχεδιασμός και καταγραφή των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας που υποστηρίζουν διαδικασίες ανάλυσης κερδοφορίας, προϋπολογισμού, κοστολόγησης (Βασισμένο στην μεθοδολογία ABC όπου κρίνεται απαραίτητο) και μέτρησης κερδοφορίας. 
  • Data Warehousing / Data Mining: Οι λύσεις data warehousing της KPMG μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να επιτύχουν θεαματικά αποτελέσματα στην αξιοποίηση και διαχείριση της πληροφορίας, συνδυάζοντας hardware, software και τεχνολογίες δικτύωσης. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει λύσεις data warehouse εξυπηρετώντας μεμονωμένες ανάγκες επιχειρήσεων μέχρι και συστήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφοριών (terabyte information systems) για την εξυπηρέτηση μεγάλων οργανισμών. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και σχεδιασμού τέτοιων λύσεων με το εξειδικευμένο Client Mentoring Centre (CMC) που διαθέτουμε. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας