Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι επαγγελματίες μας βοηθούν τους πελάτες με τις λογιστικές πτυχές των υποχρεώσεών τους για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση και συμμόρφωση

Οι επαγγελματίες μας βοηθούν τους πελάτες με τις λογιστικές πτυχές των υποχρεώσεών...

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστούν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Η πρόκληση αυτή ενισχύεται από τις σημαντικές αλλαγές που προβλέπονται στα πρότυπα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πολλές επιχειρήσεις επίσης επιδιώκουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους προκειμένου να επιτύχουν έγκαιρη και ακριβή χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Οι σύμβουλοι της KPMG βοηθούν τους πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως είναι η συμμόρφωση με νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, με στόχο τη διασφάλιση της εναρμόνισης των οικονομικών υπηρεσιών με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησης.

Το τμήμα λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε μια σειρά σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβανόμενων των:

  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.) και λογιστικές υπηρεσίες μετάβασης
  • Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (νόμος 4308/2014) και λογιστικές υπηρεσίες μετάβασης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  • Υπηρεσίες προετοιμασίας εισόδου επιχειρήσεων σε αγορές
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  • Υπηρεσίες λογιστικής συμμόρφωσης σε διεθνείς και εγχώριες απαιτήσεις
  • Ταμειακή σε δεδουλευμένη λογιστική βάση και Διεθνή Πρότυπα Δημόσιου τομέα (IPSAS)
  • Εκπαίδευση με διενέργεια εξειδικευμένων σεμιναρίων

Συνδεθείτε μαζί μας