JustJobs.gr

JustJobs.gr

Το Justjobs.gr είναι η διαδικτυακή υπηρεσία στελέχωσης της KPMG στην Ελλάδα

Το Justjobs.gr είναι η διαδικτυακή υπηρεσία στελέχωσης της KPMG στην Ελλάδα

Το JustJobs.gr είναι η διαδικτυακή υπηρεσία στελέχωσης της KPMG στην Ελλάδα και εισήχθη το 2001 με σκοπό να εξυπηρετήσει τους επαγγελματίες της αγοράς εργασίας προσφέροντας εχεμύθεια, ταχύτητα και ασφάλεια τόσο στους υποψήφιους όσο και στους εργοδότες. Το JustJobs.gr δημοσιεύει υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας που ενισχύουν την καριέρα των εργαζομένων και βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Δημοσιεύστε τις αγγελίες εργασίας σας και προσελκύστε τους καλύτερους επαγγελματίες μέσω του JustJobs.gr
  Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα πακέτα συνεργασίας για να δημοσιεύσετε από μία έως απεριόριστες αγγελίες

Χρησιμοποιήστε τις πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης:

 • Συγκριτική αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων
  Αξιολόγηση των προφίλ που έχουν αιτηθεί σε μια αγγελία εργασίας και επιλογή αυτών που πληρούν τα κριτήρια της θέσης.
 • JustTests.gr
  Online εργαλείο αξιολόγησης, που μετρά ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, το οποίο βασίζεται στην παγκοσμίως αποδεκτή θεωρία του 16 Personality-Factors του Raymond B. Cattel. 
 • Σύντομη συνάντηση
  Οι σύμβουλοι της JustJobs διεξάγουν σύντομες συνεντεύξεις με τους υποψηφίους της επιλογής σας και σας παρέχουν περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία πρόσληψης.
 • Ενδυνάμωση εταιρικού προφίλ
  Αναπτύξτε την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας σας και προσελκύστε επαγγελματίες που έχουν τις ίδιες αξίες με εσάς. Προωθήστε τις εταιρικές σας δράσεις και συνδέστε το όνομα της εταιρείας σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
 • Σύγκριση αποδοχών
  Συγκρίνετε τα συστήματα αμοιβών σας με την αγορά. Αποκτήστε πληροφόρηση για τα επίπεδα αμοιβών διαφόρων θέσεων ώστε να βοηθηθείτε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επίπεδα αμοιβών για αντίστοιχες θέσεις εργασίας στον οργανισμό σας.

Συνδεθείτε μαζί μας