Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης & συμβουλευτικής καριέρας

Eπαγγελματική αποκατάσταση & συμβουλευτική καριέρας

Αφορά εργοδότες και εργαζομένους να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που προκύπτουν από τον τερματισμό της συνεργασίας τους και να μεταβούν στη νέα κατάσταση.

Αφορά εργοδότες και εργαζομένους να αντιμετωπίσουν δυσκολίες...

Οι Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής Καριέρας υποστηρίζουν εργοδότες και εργαζομένους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον τερματισμό της συνεργασίας τους και να μεταβούν γρήγορα και ομαλά στη νέα κατάσταση. 

Ο στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι διττός. Μέσα από προγράμματα πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας και κάθε συμμετέχοντα, η KPMG στοχεύει αφενός στην παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς τους εργαζόμενους που αποχωρούν, ώστε να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην ανεύρεση επόμενης επαγγελματικής κίνησης, να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να μεταβούν ομαλά στη συνταξιοδότηση και αφετέρου στην ενίσχυση των εταιρειών να σχεδιάσουν το πλάνο αποχώρησης και να διαχειριστούν την επικοινωνία με στόχο την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών.


ΚPMG, η πλέον κατάλληλη επιλογή:

 • Από το 1993 υλοποιούμε με επιτυχία Προγράμματα Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής Καριέρας (το ποσοστό επιτυχίας επανατοποθέτησης κυμαίνεται στο 72%)
 • Το εύρος των δραστηριοτήτων μας δίνει πρόσβαση σε όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς
 • Συνεχής ενημέρωση για εξελίξεις και για νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας
 • Διευρυμένο δίκτυο επαφών, μέσα από το οποίο διερευνούμε πιθανό ενδιαφέρον για το προφίλ κάθε συμμετέχοντα
 • Υποστήριξη των συμμετεχόντων στη διερεύνηση επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Οι ειδικευμένοι σύμβουλοι της υπηρεσίας επαγγελματικής αποκατάστασης, σε συνεργασία με τους συμβούλους εξεύρεσης και επιλογής στελεχών της εταιρείας μας, αποτυπώνουν άμεσα τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας («κρυμμένες ευκαιρίες»)
 • Πρόσβαση σε πολύτιμη πληροφόρηση στο πλαίσιο αξιολόγησης εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών (θέματα όπως νομικά, φορολογικά, σχεδιασμού επιχειρηματικών πλάνων κα.)
 • Δεκάδες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες μας έχουν εμπιστευθεί την υποστήριξη εργαζομένων και στελεχών τους στην επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.


Η προσέγγιση μας

Τα προγράμματα  Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Συμβουλευτικής Καριέρας της KPMG περιλαμβάνουν:
 

 • Υποστήριξη προς την εταιρεία:

Συνεργασία με την εταιρεία για την κατανόηση των περιστάσεων και την υποστήριξη στο σχεδιασμό ενεργειών αποχώρησης των ατόμων (εσωτερική επικοινωνία, ενημέρωση, διαδικασίες).

 • Υποστήριξη προς το συμμετέχοντα:

Πριν την επιλογή και κατά την έναρξη της συνεργασίας, διεξάγεται συνάντηση –αφού έχει προηγηθεί ανακοίνωση της απόφασης απομάκρυνσής του– με σκοπό την ενημέρωσή του για το πρόγραμμα της επιλογής του και τα οφέλη του.

 

Δεδομένου ότι κάθε συμμετέχοντας έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, η KPMG έχει διαμορφώσει ένα portfolio διαφορετικών προγραμμάτων υποστήριξης (PDF)

 

Διαθέσιμα προγράμματα 

 • Αναζήτηση νέας θέσης εργασίας
 • Ανάληψη επιχειρηματικής δράσης
 • Αναζήτηση εργασίας ως Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Re-skilling για την αναβάθμιση του επαγγελματικού προφίλ
 • Μετάβαση στη Συνταξιοδότηση

Συνδεθείτε μαζί μας