Τόνια Παρίση

Director, People Services, Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Η Τόνια είναι Director στην KPMG στην Ελλάδα, στο τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα περισσότερα από 18 χρόνια συμβουλευτικής εμπειρίας που διαθέτει στην KPMG, επιδεικνύει δέσμευση στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών αναγνώρισης και διαχείρισης ταλέντου, διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων διερέυνησης δεξιοτήτων (Κέντρα Ανάπτυξης / Αξιολόγησης, Προγράμματα ανατροφοδότησης 360, κλπ) στη διαμόρφωση προσωπικών πλάνων ανάπτυξης και στο σχεδιασμό πλάνων εξέλιξης καριέρας. Παράλληλα, έχει την ευθύνη του KPMG Institute, του εκπαιδευτικού φορέα της KPMG, επιβλέποντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Τέλος, συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης στελεχών που βρίσκονται σε φάση μετάβασης (Outplacement).

  • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Πανεπιστημίου Cardiff της Ουαλίας

  • Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • “Intelligent Leadership” Certified Executive Coach