Υποστηρίζοντας την ανάκαμψη της εταιρείας σας

Υποστηρίζοντας την ανάκαμψη της εταιρείας σας

Οι εξιδεικευμένοι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να σας βοηθήσουν να ιεραρχήσετε τα προβλήματά σας και να επικεντρωθείτε στο μονοπάτι της ανάπτυξης

Οι εξιδεικευμένοι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να σας βοηθήσουν να ιεραρχήσετε...

Στην ανάγκη επίλυσης χρηματοοικονομικών δυσχερειών και βελτίωσης της απόδοσης της εταιρείας σας, οι εξιδεικευμένοι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να σας βοηθήσουν να ιεραρχήσετε τα προβλήματά σας και να επικεντρωθείτε στο μονοπάτι της ανάπτυξης. 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε περιπτώσεις ανάκαμψης, παρέχοντας συμβουλές βραχυπρόθεσμων ταμειακών ροών, σε θέματα στρατηγικού επαναπροσδιορισμού, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, ή αναδιοργάνωσης σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των ταμειακών αναγκών καθώς επίσης μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες στην εκπόνηση ερευνών για την βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας σας (προγράμματα εξοικονόμησης κόστους), καθώς και στην ορθολογική οργάνωση εταιρειών και στην εξαγορά υποτιμημένων ή μη περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της επακόλουθης αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσής τους. Λειτουργούμε ως αξιόπιστοι σύμβουλοι για να σας βοηθήσουμε να αντλήσετε προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όλες οι εταιρείες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση μπορεί, μερικές φορές, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση ενός οργανισμού και στον προσδιορισμό της αξίας του. Εμείς στην KPMG, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε μέσα σε αυτές τις ρευστές  συγκυρίες να παραδώσετε πραγματικά αποτελέσματα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υπηρεσίες ανάκαμψης

Εταιρικά προβλήματα έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη, ενώ συχνά φθάνουν την ίδια στιγμή. Για να βελτιώσετε την απόδοση της εταιρείας σας, θα χρειαστείτε ένα σύμβουλο που μπορεί να σας βοηθήσει να ιεραρχήσετε τα προβλήματά σας και να επικεντρωθείτε στο δρόμο που θα σας οδηγήσει στην ανάπτυξη, απελευθερώνοντας αξία σε κάθε στάδιο.

Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση

Όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη συχνά αναζητούν επιπρόσθετες πληροφορίες ή εναλλακτικούς πόρους για τη βοήθεια ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης τους. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε το πολύπλοκο τοπίο των δανειοληπτών, δανειστών και μετόχων σας και να διαχειριστείτε την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας λαμβάνοντας τις καλύτερες αποφάσεις.

Στρατηγικές εξυγίανσης

Όταν μια εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας κάλυψής των χρηματοοικονομικών της αναγκών, η διοίκησή της έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από αντικρουόμενες προκλήσεις. Εμείς στην KPMG μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εκτιμήσετε την κατάσταση και, εάν κριθεί απαραίτητο, να σας καθοδηγήσουμε στην ανάπτυξη ενός σχεδίου πτωχευτικής διαδικασίας. Δουλεύοντας με εσάς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα σας βοηθήσουμε στον εντοπισμό μίας πορείας ανάπτυξης που θα μεγιστοποιήσει την αξία της επιχείρησης σας.

Συνδεθείτε μαζί μας