Σε πολλούς τομείς και λειτουργίες, ο διαχωρισμός μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου έχει αλλάξει σημαντικά τις συνήθεις πρακτικές, ασκώντας μεγάλη πίεση στους οργανισμούς να ανταποκριθούν. Ο τομέας της βιομηχανίας δεν διαφέρει και πρέπει να προσαρμοστεί στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση διασχίζοντας το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Industry 4.0 (i4.0) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μεγάλης κλίμακας ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών, όπως η ψηφιακή επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου Αντικειμένων (Internet of Things), η Τεχνητή Νοημοσύνη (A.I.), η Ρομποτική, τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), οι Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (3D εκτύπωση), τα 5ης γενιάς δίκτυα (5G) για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Τεχνολογίες όπως αυτές αμφισβητούν τις βασικές αρχές των παραδοσιακών αλυσίδων αξίας και οδηγούν σε μια σταδιακή αλλαγή στην απόδοση των επιχειρήσεων και τις ροές εσόδων.

Οι υφιστάμενες προκλήσεις του κλάδου σε συνδυασμό με την πανδημία COVID-19, επιταχύνουν την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, οδηγώντας τους οργανισμούς να επικεντρωθούν στο Industry 4.0 ταξίδι τους, μετατοπίζοντας τις επενδύσεις σε πιο προηγμένες και πιο έξυπνες τεχνολογίες.

Η KPMG έχει αναπτύξει μία δομημένη προσέγγιση με στόχο την απόδοση, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις στρατηγικές ανάγκες των πελατών μας στο ταξίδι μετασχηματισμού Industry 4.0, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των διεπιστημονικών ομάδων για την παροχή μετασχηματιστικής αξίας. Το πλαίσιο της KPMG αποτελείται από έξι αλληλένδετους βασικούς πυλώνες που οδηγούν σε έναν πετυχημένο μετασχηματισμό i4.0: Εμπειρία των Πελατών, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Μοντέλο, Λειτουργική Αριστεία, Τεχνολογία & Συστήματα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Διακυβέρνηση & Διαχείριση Κινδύνων.

Ανεξάρτητα από το i4.0 στάδιο στο οποίο βρίσκεστε, η τοπική και παγκόσμια ομάδα εμπειρογνωμόνων μας έχει τις δυνατότητες να σας υποστηρίξει και να προσθέσει αξία. Σε συνεργασία με τους πιο καινοτόμους ηγέτες στη βιομηχανία παγκοσμίως, η εμπειρία και η έρευνά μας προσφέρουν σημαντικές γνώσεις γύρω από το Industry 4.0, βοηθώντας τους πελάτες μας να επιτύχουν πραγματικά και βιώσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα.