Τα τελευταία χρόνια, νέες τάσεις και μοντέλα έχουν αναδειχθεί στην αγορά εργασίας, ενώ οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του εργατικού δυναμικού έχουν τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Οι νέες γενιές εργαζομένων φέρνουν στο προσκήνιο νέες αντιλήψεις και έχουν διαφορετικές προσωπικές και επαγγελματικές αναζητήσεις σε σχέση με τις μεγαλύτερες γενιές, με τις οποίες καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν.  Σε αυτό το πλαίσιο η εύρεση ταλαντούχων στελεχών και η διακράτησή τους αποτελεί συνεχή πρόκληση για τις εταιρείες, η οποία μάλιστα σε συγκεκριμένους κλάδους εξειδίκευσης είναι ακόμη πιο έντονη.

Έχοντας διαγνώσει την επιτακτική ανάγκη των εταιρειών να διαχειριστούν αυτήν την πρόκληση έχουμε αναπτύξει μια ομπρέλα παροχών στον τομέα του employer branding,  ανάλογα με τους στόχους και τις προτεραιότητές σας, καθώς και με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε ως προς την ανάπτυξη της ταυτότητάς σας ως εργοδότες. Οι υπηρεσίες μας εστιάζουν στους παρακάτω τομείς:

  • Αξιολόγηση του υφιστάμενου employer brand: καταγραφή της αντίληψης του κοινού ή συγκεκριμένων ομάδων κοινού στις οποίες εστιάζεστε, αποτύπωση δυνατών περιοχών καθώς και περιοχών προς βελτίωση.
  • Χαρτογράφηση ανταγωνισμού: ανάλυση του employer brand ανταγωνιστικών εταιρειών και επισήμανση στοιχείων προς διαφοροποίηση. 
  • Δημιουργία “candidate personas”: ευθυγράμμιση των αναγκών σας με τις δεξιότητες και τα απαραίτητα προσόντα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων σας και αντίστοιχη προσαρμογή των διαδικασιών προσέλκυσης καθώς και της επικοινωνίας.
  • Ανάπτυξη Employer Value Proposition (EVP): διερεύνηση και καθορισμός της υπόσχεσης που δίνετε προς τους υπάρχοντες και τους υποψήφιους εργαζομένους ως αντάλλαγμα για τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις εμπειρίες που σας προσφέρουν εκείνοι.
  • Ανασκόπηση των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού: αξιολόγηση των σχετικών διαδικασιών ως προς την ξεκάθαρη και με συνέπεια μετάδοση του employer brand σας, καθώς και ως προς τη συνολική εμπειρία των υποψηφίων.
  • Ανάπτυξη στρατηγικής περιεχομένου για εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία, με βάση τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε καναλιού επικοινωνίας καθώς και τα χαρακτηριστικά των ομάδων κοινού στα οποία στοχεύετε. 
  • Ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής employer branding, με γνώμονα τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.
  • Διαμόρφωση στρατηγικής εσωτερικής επικοινωνίας και engagement των εργαζομένων, με στόχο να γίνουν οι εργαζόμενοι οι πιο θερμοί πρεσβευτές του  employer brand σας.

Απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχία οποιασδήποτε ενέργειας στον τομέα του employer branding αποτελεί η συμμετοχή της διοικητικής ομάδας σας, που διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της στρατηγικής με το όραμα και τους επιχειρηματικούς στόχους σας, ενώ παράλληλα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας.

Με γνώμονα τους παραπάνω άξονες και με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες σας είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε να διαμορφώσετε μια ελκυστική εργασιακή πραγματικότητα και μια συναρπαστική αφήγηση, που θα έχει απήχηση τόσο στο σημερινό όσο και στο μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό σας.


dimitra spanou


Έλσα Σταθοπούλου


Manager, People Services, Consulting

KPMG στην Ελλάδα