Ακολουθήστε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με το Powered Enterprise

Το Powered Enterprise είναι η λύση της KPMG που βοηθάει τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες και να επιτύχουν τον επιθυμητό τους ψηφιακό μετασχηματισμού γρήγορα. Συνδυάζουμε την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει από την υλοποίηση χιλιάδων λειτουργικών μετασχηματισμών, με τη τεχνογνωσία μας πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες ψηφιακού νέφους (cloud) και την βαθιά κατανόηση που διαθέτουμε για τις προκλήσεις της τοπικής αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο προώθησης βιώσιμων αλλαγών, αύξησης της επίδοσης και παροχής διαρκούς αξίας – η οποία ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς σας στόχους με αίσθημα υψηλής ευθύνης και βεβαιότητας για την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων λύσεων. 

Συνδεθείτε μαζί μαςΜε λίγα λόγια…

Το Powered Enterprise σας βοηθά να ευθυγραμμίσετε τις τεχνολογικές εξελίξεις με τις εξελισσόμενες ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η συνεργασία σας μαζί μας, θα σας βοηθήσει να προηγηθείτε στο ψηφιακό μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Download ebook

Time for a new vantage point

Instead of making transformation a goal make it a way of business.Download ebook ⤓Παραπάνω από μια τεχνολογική λύση

Το Powered Enterprise δεν σας παρέχει μόνο μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση των διαδικασιών σας, πρόκειται για την εύρεση νέων τρόπων εργασίας. Είτε αφορά την εφαρμογή τεκμηριωμένων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, είτε την οικοδόμηση πελατοκεντρικών επιχειρηματικών μοντέλων, το Powered Enterprise μπορεί να σας προσφέρει νέα επίπεδα ευελιξίας, διορατικότητας, αποτελεσματικότητας και επίδοσης. 

Με το Powered Enterprise της KPMG μπορείτε να:

  • Εκσυγχρονιστείτε τον τρόπο λειτουργίας σας
  • Δημιουργήσετε ευέλικτες λειτουργίες οι οποίες ακολουθούν την εξελικτική πορεία της επιχείρησης σας 
  • Βοηθήσετε τους ανθρώπους σας να υιοθετήσουν και ασπαστούν την αλλαγή
  • Εκμεταλλευτείτε νέες τεχνολογίες για πρόσθετη αξία και βελτιωμένη επίδοση
  • Καθοδηγήσετε την επιχείρηση σας στην επιτυχία ενσωματώνοντας τις τελευταίες βέλτιστες πρακτικές
  • Βελτιστοποιήσετε την παροχή των υπηρεσιών σας και τη χρήση δεδομένων έχοντας στόχο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές οι οποίες έχουν με τη σειρά τους πυροδοτήσει την ανάγκη για επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Ένας επιτυχής και βιώσιμος μετασχηματισμός απαιτεί κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι επιχειρησιακές αλλαγές επηρεάζουν συνολικά μία εταιρεία, από το στάδιο σχεδιασμού των διαδικασιών έως την παροχή των υπηρεσιών. Το Powered Enterprise μπορεί να συμβάλει στον στόχο αυτό παρέχοντας σας άμεση πρόσβαση σε κορυφαίες προηγμένες διαδικασίες, οργανωτικό σχεδιασμό, τεχνολογίες, λειτουργικά μοντέλα, μεθόδους και εργαλεία υλοποίησης, καθώς και την απαραίτητη ώθηση για συνεχή εξέλιξη.

Τι περιλαμβάνεται;

To Powered Enterprise σας παρέχει τρία αλληλένδετα στοιχεία που έχουν ως στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό. Μέσω του αξιόπιστου και λειτουργικού επιχειρησιακού μοντέλου μας, τη ποικιλία εργαλείων υλοποίησης και τις υπηρεσίες επιχειρησιακής εξέλιξης που διαθέτουμε, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα λειτουργικά αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε και, στη συνέχεια, να τα κάνετε πραγματικότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τo μετασχηματισμό της επιχείρησής σας