Τα αρχικά στάδια του επιχειρησιακού σας μετασχηματισμού είναι ιδιαίτερα κρίσιμα και άρρηκτα συνδεδεμένα με το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, ενισχύοντας έτσι την ανάγκη για τον προσδιορισμό του δικού σας Επιθυμητού  Μοντέλου Λειτουργίας (Target Operating Model). Το Target Operating Model (TOM) της KPMG αποτελείται από έξι άξονες: Λειτουργικές Διαδικασίες, Ανθρώπινο Δυναμικό, Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνολογία, Δεδομένα Επιδόσεων και Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι έξι άξονες του Target Operating Model σχετίζονται μεταξύ τους αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και εξαιρετικά λειτουργικής λύσης. Οι άξονες αυτοί σας επιτρέπουν να παρατηρήσετε αλλά και κατανοήσετε τόσο την κάθε επερχόμενη αλλαγή όσο και τις αντίστοιχες συνέπειες τους.

Σκοπός και Εύρος

Κάθε ένας από τους έξι άξονες εμπεριέχει προκαθορισμένα εργαλεία τα όποια έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να κατακτήσετε τους στόχους σας ταχύτερα. Κάθε εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί ως μια συλλογή λύσεων που αποτελείται από εκατοντάδες προκαθορισμένες ή προσχεδιασμένες διαδικασίες, ροές εργασίας, ορισμούς, ενσωματώσεις, αναφορές, πίνακες και εκπαιδευτικά προγράμματα που δρουν ως επιταχυντές του μετασχηματισμού σας. Η χρήση των κατάλληλων συνδυασμών εργαλείων θα σας επιτρέψει να οραματιστείτε τη κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθήσετε και να επιβεβαιώστε τα οφέλη που αυτά θα προσφέρουν στην επιχείρηση σας.

KPMG Target Operating Model, chart

Ο στόχος του Target Operating Model της KPMG είναι να μετατρέψει ένα πιθανά τυπικό έργο υλοποίησης τεχνολογίας ψηφιακού νέφους (cloud) σε ένα δυναμικό μετασχηματισμό των λειτουργιών της επιχείρησής σας και βασίζεται στην κατανόηση που διαθέτουμε για το πώς λειτουργεί ο μετασχηματισμός σε μια επιχείρηση.

Συνδεθείτε μαζί μας

Τι περιλαμβάνεται;

To Powered Enterprise σας παρέχει τρία αλληλένδετα στοιχεία που έχουν ως στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό. Μέσω του αξιόπιστου και λειτουργικού επιχειρησιακού μοντέλου μας, τη ποικιλία εργαλείων υλοποίησης και τις υπηρεσίες επιχειρησιακής εξέλιξης που διαθέτουμε, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα λειτουργικά αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε και, στη συνέχεια, να τα κάνετε πραγματικότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τo μετασχηματισμό της επιχείρησής σας