Home    ›    Powered Enterprise    ›    Powered Enterprise | Supply Chain

Αντιμετωπίζοντας πολλαπλά “disruptions” (όχι μόνο την παγκόσμια πανδημία, αλλά και ζητήματα όπως οι αυξημένες απειλές κυβερνοασφάλειας), οι ηγέτες των εφοδιαστικών αλυσίδων έχουν κληθεί να δώσουν λύση στην κατάσταση, γνωρίζοντας ότι είναι στο επίκεντρο, με τους οργανισμούς να απαιτούν την ομαλή συνέχεια των λειτουργιών τους. Τώρα, έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την αξία τους, ανασχεδιάζοντας τη λειτουργία γύρω από μια σφαιρική εικόνα του τοπίου της προσφοράς και της ζήτησης.

Η εφοδιαστική αλυσίδα του μέλλοντος πρέπει να είναι συνδεδεμένη με εμπορικές δραστηριότητες, η παραγωγή πρέπει να γνωρίζει τι προϊόντα προσμένει η αγορά και να εκπληρώνει κατάλληλα τις παραγγελίες των πελατών της. Οι οικονομικές διευθύνσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στην προμήθεια των πρώτων υλών, όσο και στη διαχείριση των ταμειακών εισροών από την πλευρά των πελατών. Για να δημιουργηθεί αυτός ο εξαιρετικά ισχυρός και ολοκληρωμένος τρόπος λειτουργίας, απαιτούνται σημαντικές οργανωτικές διασυνδέσεις ώστε η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης όλης της επιχείρησης.

Τι είναι το “Powered Supply Chain” της KPMG;

Το  “Powered Supply Chain” της KPMG συνδυάζει προδιαμορφωμένες κορυφαίες πρακτικές (leading practices) του κλάδου (όπως διαδικασίες) και ένα πλαίσιο λειτουργίας επόμενης γενιάς για να βοηθήσει τους πελάτες να εκκινήσουν το μετασχηματισμό της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Τα πελατοκεντρικά μοντέλα, οι βιβλιοθήκες με προκαθορισμένους βασικούς δείκτες απόδοσης και τα μοντέλα δεδομένων παρέχουν την ευκαιρία για ευθυγράμμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας με το «customer experience». Τα παραπάνω υποστηρίζονται από το  “Target Operating Model” (Λειτουργικό Μοντέλο) της KPMG, το οποίο έχει σχεδιαστεί να συμβαδίζει απόλυτα με την τεχνολογική πλατφόρμα που έχετε επιλέξει και βασίζεται σε έξι επίπεδα αλλαγής. Το  “Powered Supply Chain” έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει τις απαιτήσεις του μετασχηματισμού σας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικό περιβάλλον.

Πως μπορεί το “Powered Supply Chain” της KPMG να βοηθήσει στον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Το  “Powered Supply Chain” σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της πελατοκεντρικότητας και την κατάλληλη ανταπόκριση στις αλλαγές, ενώ βελτιώνει την αποδοτικότητα προσφέροντας πολλαπλά οφέλη. Το  “Target Operating Model” βρίσκεται στο επίκεντρο του  “Powered Supply Chain” και περιλαμβάνει έξι επίπεδα:

1. Διαδικασίες — Εκατοντάδες προκαθορισμένες διαδικασίες βασισμένες σε βέλτιστες πρακτικές

2. Ανθρώπινο Δυναμικό — Περιγραφές εργασίας και προφίλ ρόλων εφοδιαστικής αλυσίδας

3. Μοντέλο Παροχής Λειτουργίας — Η συνολική αρχιτεκτονική του μοντέλου που βελτιστοποιεί τη λειτουργία του οργανισμού

4. Τεχνολογία — Από προγνωστικές αναλύσεις έως γνωστικά κέντρα αποφάσεων, προδιαμορφωμένη τεχνολογία που μπορεί να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες

5. Απόδοση και Δεδομένα — Δείκτες απόδοσης διεργασιών και βέλτιστες αναφορές

6. Διακυβέρνηση — Προσήλωση στo ρίσκo και τις πολιτικές της εφοδιαστικής αλυσίδας

Πως μπορεί το “Powered Supply Chain” της KPMG να μετασχηματίσει την εφοδιαστική σας αλυσίδα;

Η σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα βασίζεται στην πλήρη ενσωμάτωση (integration) των λειτουργιών της, όπως την εκπλήρωση παραγγελιών, τη διαχείριση αποθεμάτων, αγορά προμηθειών, τη διαχείριση της αποθήκης, την παραγωγή και το μεταφορικό έργο. Επίσης, είναι άμεσα εξαρτώμενη από κατάλληλη, αξιόπιστη και συμβατή τεχνολογία. Ως αναπόσπαστο κομμάτι του  “Powered Supply Chain” το  “Target Operating Model”, διαμορφώνει τον μετασχηματισμό τoυ οργανισμού σας και χαρτογραφεί τη μελλοντική λειτουργική αποδοτικότητα. Έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το ρίσκο, ενώ σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την μελλοντική επιθυμητή δομή. Το  “Powered Supply Chain” ξεπερνά τις συνηθισμένες ελλείψεις ενός τεχνολογικού έργου μετασχηματισμού (cloud), προσφέροντας την ευελιξία που απαιτείται για δυναμική εξέλιξη. Με άλλα λόγια, αυτό που χτίζεται σήμερα, μπορεί να γίνει μια σταθερή βάση για μελλοντικές ανάγκες. Το “Powered Supply Chain” έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις ανάγκες μετασχηματισμού και να δίνει απάντηση σε ερωτήματα όπως:

  • Εστιάζει η εφοδιαστική μου αλυσίδα σε δείκτες απόδοσης “customer experience”;
  • Λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα ως ένας ενιαίος οργανισμός;
  • Μπορώ να διακρίνω τη συνολική εικόνα της ζήτησης και της προσφοράς ανά πάσα στιγμή;
  • Πόσο γρήγορα μπορώ να εντοπίσω και να ανταποκριθώ σε ένα πιθανό ζήτημα εφοδιασμού;
  • Η μεταφορά των προϊόντων καθορίζεται από την πραγματική ζήτηση ή από πρόβλεψη;
michael papageorgiou


Μιχάλης Παπαγεωργίου


Director, Consulting,

KPMG στην Ελλάδα

Email

Συνδεθείτε μαζί μας

Supply chain: the big picture

As the business function that ultimately delivers on the all important brand promise, become a true value lever and differentiator.⤓ Download ebook (PDF, 3.5 MB)  

Τι περιλαμβάνεται;

To Powered Enterprise σας παρέχει τρία αλληλένδετα στοιχεία που έχουν ως στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό. Μέσω του αξιόπιστου και λειτουργικού επιχειρησιακού μοντέλου μας, τη ποικιλία εργαλείων υλοποίησης και τις υπηρεσίες επιχειρησιακής εξέλιξης που διαθέτουμε, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα λειτουργικά αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε και, στη συνέχεια, να τα κάνετε πραγματικότητα.