Οι ηγέτες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων βρίσκονται σε συνεχή υπό πίεση ώστε να διατηρήσουν και να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση, σε μια εποχή που οι πελάτες διαθέτουν μεγαλύτερη δύναμη από ποτέ στο να αλλάζουν εύκολα παρόχους και να υποκαθιστούν προϊόντα. Είναι απαραίτητο να παρέχουν τη σωστή υπηρεσία, μέσω του σωστού καναλιού, τη σωστή στιγμή, ενώ θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία πελάτη και να διαχειρίζονται το κόστος.

Θα πρέπει ο πελάτης να τεθεί στο επίκεντρο της επιχείρησης με στόχο τη δραστική βελτίωση της απόδοσης του μάρκετινγκ, τη δημιουργία εσόδων μέσω νέων συμφωνιών καθώς και την αύξηση του cross/up sell σε υπάρχοντες πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω στόχοι στοχεύουν σε:

  1. Δημιουργία περισσοτέρων ευκαιριών απόκτησης νέων πελατών, χρησιμοποιώντας την αποτύπωση των «ταξιδιών των πελατών» και αξιόπιστη αποτίμηση των ευκαιριών
  2. Γρήγορη μετατροπή σε ευκαιρίες μέσω αυτοματοποιημένων, προσαρμοσμένων καμπανιών
  3. Υψηλό ποσοστό επιτυχών πωλήσεων που διασφαλίζονται από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες πωλήσεων που ακολουθούνται, καθώς και τις αναλυτικές αναφορές ανά στάδιο πωλήσεων
  4. Δημιουργία νέων εσόδων από προσφερόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση
  5. Βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών
  6. Βελτιωμένη στόχευση πελατών μέσω της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για καλύτερη τμηματοποίηση και δημιουργία προφίλ πελατών

Τι είναι το Powered Enterprise | Marketing, Sales and Service της KPMG?

Το Powered Enterprise | Marketing, Sales and Service της KPMG συνδυάζει προδιαμορφωμένες κορυφαίες πρακτικές του κλάδου για να βοηθήσει τους πελάτες να εκκινήσουν το ταξίδι του μετασχηματισμού των λειτουργιών του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Τα πελατοκεντρικά επιχειρηματικά μοντέλα, οι προκατασκευασμένες βιβλιοθήκες βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) και τα μοντέλα δεδομένων παρέχουν την ευκαιρία για ευθυγράμμιση των λειτουργιών του μάρκετινγκ και των πωλήσεων με την εμπειρία πελάτη. Η διαχείριση του μάρκετινγκ και των πωλήσεων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασύνδεση των τμημάτων που αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες καθώς και των υπολοίπων εσωτερικών τμημάτων. Το Powered Enterprise | Marketing, Sales and Service έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει τις απαιτήσεις του μετασχηματισμού σας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικό περιβάλλον.

Πως μπορεί το Powered Enterprise | Marketing, Sales and Service της KPMG να μετασχηματίσει τον οργανισμό σας?

Η KPMG Powered Enterprise λύση θα ισχυροποιήσει τον οργανισμό σας ώστε να προσφέρει αξία τόσο στην επιχείρησή σας όσο και στον πελάτη σας:

Powered Enterprise | Marketing: Το Powered Marketing εστιάζει σε ενσωματωμένες και επεκτάσιμες λύσεις ανοιχτής πρόσβασης, καθώς η παρακολούθηση του πελάτη και η δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών πολλαπλών καναλιών απαιτεί μια ευέλικτη και ολοκληρωμένη υποδομή.

Powered Enterprise | Sales: Το Powered Sales αυτοματοποιεί δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας για πελάτες και πωλητές ή τις κατευθύνει σε πόρους χαμηλότερου κόστους.

Powered Enterprise | Service: Το Powered Service μπορεί να σας βοηθήσει να μετατρέψετε τον οργανισμό σας σε μια ψηφιακά ολοκληρωμένη επιχείρηση, τοποθετώντας το «όφελος για τον πελάτη» ως οδηγό, ενημερώνοντας ανάλογα τη στρατηγική, την εκτέλεση και τις συμπεριφορές στον οργανισμό σας.

anastasios pantos


Αναστάσιος Πάντος


Director, Consulting,

KPMG στην Ελλάδα

Email

Συνδεθείτε μαζί μας