Ο συνδυασμός της μεθοδολογίας Powered Enterprise της KPMG και οι επιχειρηματικές λύσεις της Microsoft περιέχει τεχνολογίες αιχμής, δεδομένα του κάθε κλάδου, δημιουργική σκέψη και αποδεδειγμένη επιτυχία σε ότι αφορά την υποστήριξη επιχειρήσεων που επιθυμούν να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πιο σημαντικών και προσοδοφόρων λειτουργιών τους.

Η KPMG έχει αναπτύξει την μεθοδολογία Powered Enterprise η οποία βασίζεται στην εμπειρία που έχει προκύψει από την υλοποίηση παρόμοιων έργων, τα οποία της έχουν ανατεθεί σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει όλα τα στάδια από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και χρησιμοποιεί προσαρμοσμένο υλικό ανά κλάδο δραστηριότητας όπως ροές εργασίας, εργαλεία αξιολόγησης, μοντέλα οργανωτικών αλλαγών και κυρίως δοκιμασμένους και αποδεδειγμένους δείκτες αποδοτικότητας.

Οι επιχειρηματικές λύσεις της Microsoft συνδυάζουν εφαρμογές διαχείρισης πελατών, εφαρμογές διαχείρισης και απεικόνισης επιχειρηματικών δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, λύσεις εσωτερικής συνεργασίας για αύξηση της αποδοτικότητας, τεχνολογίες αυτοματισμών και πολλά άλλα. Η επιλογή των λύσεων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε έργο γίνονται από την εξειδικευμένη ομάδα της KPMG με σκοπό την βελτίωση της εσωτερικής απόδοσης και την αύξηση της κερδοφορίας λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ιδανικότερη συνεργασία με τις υπάρχουσες υποδομές.

Η KPMG διαθέτει σημαντική εμπειρία και αναλαμβάνει έργα που βασίζονται σε:

  • Dynamics 365 Marketing
  • Dynamics 365 Sales
  • Dynamics 365 Customer Service
  • Dynamics 365 Project Service
  • Dynamics 365 Customer Insights
andreas galanis

Ανδρέας Γαλάνης

Senior Manager, Consulting
KPMG στην Ελλάδα

Συνδεθείτε μαζί μας