Έρευνες αποδοχών & παροχών

Έρευνες αποδοχών & παροχών

Η KPMG σχεδιάζει και υλοποιεί έρευνες Αποδοχών & Παροχών αποκλειστικά για την ελληνική αγορά από το 1993.

Η KPMG σχεδιάζει και υλοποιεί έρευνες Αποδοχών & Παροχών αποκλειστικά για την ελληνική...

Οι έρευνες αποδοχών και παροχών αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες, καθώς τις βοηθούν να:

 • Ενημερώνονται σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της ελληνικής αγοράς για να ανταποκριθούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 • Συγκρίνουν τις πολιτικές αμοιβών και παροχών τους με αυτές των κύριων ανταγωνιστών τους. 
 • Σχεδιάζουν/ ανανεώνουν:
  • το σύστημα αποδοχών και παροχών της εταιρείας,
  • τη μισθολογική κλίμακα της εταιρείας, 
  • την πολιτική αυξήσεων του προσωπικού τους.

Γιατί να επιλέξω τις έρευνες της KPMG: 

 • Εστιάζουν στην ελληνική αγορά και ανανεώνονται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς.
 • Υλοποιούνται επί 29 έτη από εξειδικευμένους και έμπειρους συμβούλους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Αμοιβών (Integrated Total Reward Management Systems).
 • Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε εταιρεία ακόμα και εάν δεν διαθέτουν αξιολόγηση θέσεων εργασίας (job evaluation system).


Επισημαίνεται ότι:

 • Τα στοιχεία συλλέγονται ανώνυμα μέσω ειδικά σχεδιασμένης διαδικτυακής πλατφόρμας,
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ),
 • Η συμμετοχή των εταιρειών στην έρευνα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, 
 • Οι συμμετέχουσες εταιρείες λαμβάνουν χωρίς χρέωση μια περίληψη των κυριότερων ευρημάτων της έρευνας του κλάδου τους.


Οι έρευνες περιλαμβάνουν:

 • Πολιτική αυξήσεων για το τρέχον έτος και προβλέψεις για το επόμενο,
 • Πολιτικές μεταβλητών αποδοχών και παροχών (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εταιρικά αυτοκίνητα, κτλ),
 • Μισθολογικά στοιχεία ανά θέση εργασίας και ανάλυση επιλεγμένων παροχών για περισσότερες από 400 γενικές και κλαδικές θέσεις εργασίας,
 • Πολιτικές αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.


Η KPMG στην Ελλάδα εκδίδει έρευνες για τους ακόλουθους κλάδους: 

 • Γενική Έρευνα
 • Φαρμακευτικού
 • Καταναλωτικών Προϊόντων
 • Λιανεμπορίου
 • Ασφαλιστικός
 • Υψηλής Τεχνολογίας
 • Τραπεζικός
 • Ανωτάτων Στελεχών
   

Η έρευνα για το 2022 έχει ολοκληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο salarysurvey@kpmg.gr

Συνδεθείτε μαζί μας