Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς

Καταπολέμηση δωροδοκίας και διαφθοράς

Η KPMG βοηθάει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά

Η KPMG βοηθάει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους σχετικά...

Σε ορισμένες χώρες η διαφθορά τυγχάνει να είναι μέρος της καθημερινότητας. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της διαφθοράς.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

  • Συνεργαζόμαστε προληπτικά με τον πελάτη μας και παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε στάδιο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα θέματα της κανονιστικής συμμόρφωσης. 
  • Παρέχουμε βοήθεια ώστε ο πελάτης να ανταποκριθεί στις επίσημες διατάξεις ή έρευνες. 
  • Ελέγχουμε τα είδη υπάρχοντα προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης και χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για την περεταίρω βελτίωση τους. 

Συνδεθείτε μαζί μας