Evaluation & Analytics

Evaluation & Analytics

Evaluation & Analytics

Evaluation & Analytics

Storbyenes samhandling om beredskap

På oppdrag fra Kristiansand kommune og Storbynettverk beredskap, har KPMG gjennomført en utredningen av Storbynettverkets samhandling om beredskap. Prosjektet ble finansiert av KS Program for storbyrettet forskning.  Utredningen omhandler et komplekst område i norsk forvaltning som er blir stadig mer aktuelt, og som har faglige, forvaltningsmessige og politiske utfordringer. Se rapporten for en analyse av storbykommunenes roller og ansvar i nasjonale kriser, med anbefalinger for hvordan den betydelige kompetansen de besitter kan bli enda bedre utnyttet.
 

Ta kontakt