Contract compliance

Contract compliance

Vårt contract compliance-team hjelper deg med å teste etterlevelse av kontrakten som du har med dine samarbeidspartnere.

Vårt contract compliance-team hjelper deg med å teste etterlevelse av kontrakter.

Stol på leverandøren, men følg opp kontrakten!

Mange virksomheter får enten for høye kostnader eller taper inntekter på kontrakter som følge av manglende oppfølging av avtalevilkårene. En gjennomgang av kontraktsbetingelsene kan sørge for at din virksomhet reduserer kostnader og/eller gjenvinner tapte inntekter. Det kan også bidra til å stoppe videre tap og overbetaling. En gjennomgang kan også bidra til å identifisere svakheter i internkontroll og kontraktsvilkår.


KPMGs granskingsavdeling kan tilby et tverrfaglig, internasjonalt og erfarent team med god bransjeforståelse innenfor bygg- og anlegg, infrastruktur, olje & gass, energi, fiskeri, næringsmiddel med flere. Vi utfører kontraktsgjennomganger både i Norge og i utlandet.


Noen eksempler på saker:

  • Økonomiske betingelser: Priser, royalties, provisjoner, bonuser og ulike insentiver
  • Lønns- og arbeidsvilkår i både offentlige og private kontrakter, herunder påseplikt
  • Dokumentasjon av økonomisk tap i forbindelse med forsikringsoppgjør (insurance claims)
  • Kontroll av oppgjør for digital annonsering
  • Overfakturering i leverandørkjeden (entreprenør og underentreprenører)
  • Sakkyndig vitne

Ta kontakt