Varslingskanal

Varslingskanal

KPMG har etablert og drifter varslingsordninger på vegne av en rekke offentlige og private virksomheter.

KPMG har etablert en rekke varslingsordninger for offentlige og private aktører.

Arbeidsgiver må legge til rette for varsling

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold kan være korrupsjon, maktmisbruk, seksuell trakassering, mobbing eller andre brudd på lover, interne etiske retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Arbeidsgiver må legge til rette for varsling ved å etablere et system for mottak, håndtering og oppfølgning av varsler.

Stortinget har vedtatt nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 01.01.2020. Du kan lese mer om de nye varslingsreglene her.

Elektronisk varslingskanal

KPMG tilbyr en elektronisk web-løsning som hjelper arbeidsgivere å ivareta kravene som følger av arbeidsmiljøloven. Ved hjelp av web-løsningen kan varslere rapportere om kritikkverdige forhold via alle plattformer (mobil, nettbrett, PC, Mac etc.). Løsningen er utformet for å være enkel og intuitiv i bruk, og innhold og tekst blir tilpasset den enkelte virksomheten sine behov. Løsningen har flerspråklig støtte og legger til rette for anonym og kryptert dialog. Det vil på denne måten være mulig å opprettholde en dialog med varsleren uten at varslerens identitet blir kjent.

Varslere som ikke ønsker å bruke den elektroniske web-løsningen kan benytte seg av KPMGs varslingskanal ved hjelp av e-post, telefon eller personlig oppmøte.

Rådgivning

Vårt team tilknyttet varslingsordningen har lang erfaring og sterk forståelse av kompleksiteten i varslingssaker, og om hvordan varslingsordningen bør fungere for å skape den nødvendige tilliten blant arbeidstakere i virksomheten. KPMG kan bistå med ledende ekspertise innenfor alle deler av en varslingssak, fra etablering av varslingsrutiner og varslingsmottak til eventuelle undersøkelser av et varsel. Vi har etablert og bygget vår varslingsordning med fokus på tre sentrale faktorer: Tilgjengelighet, sikkerhet og anonymitet. Dette er viktige byggesteiner i en velfungerende varslingsordning.

Ta kontakt