Treasury og markedsrisiko

Treasury og markedsrisiko

KPMGs rådgivere har lang operasjonell erfaring med utfordringer innen finansområdet/treasury.

KPMGs rådgivere har lang erfaring med utfordringer innen finansområdet/treasury.

KPMGs rådgivere har lang operasjonell erfaring med utfordringer innen finansområdet/treasury. Vi har eksperter på områder som råvare, valuta-, rente-, likviditets- og kredittrisiko, finansiering, kapitalstruktur, Treasury Management System, cash management, arbeidskapital, compliance, reguleringer, regnskap (IFRS og NGAAP) og organisering.

Rådgiving
Treasury er for de fleste virksomheter et komplekst område som krever stor grad av praktisk kunnskap. KPMGs spesialister har lang og relevant erfaring fra operativt arbeid i treasuryavdelinger innen både finansiell og ikke-finansiell sektor.

Våre tjenestetilbud inkluderer alt fra total gjennomgang av treasuryavdelingen gjennom vår Treasury Assessment og prosessgjennomganger, til rådgiving på konkrete områder; strategi, arbeidskapital og likviditetsstyring, vurdering og implementering av treasurysystemer.

Videre omfatter våre rådgivingstjenester valuta-, råvare- og renterisikoer og -strategier, kredittvurdering og analyse av effekten av endringer i regelverk for å oppfylle selskapers krav om effektiv finansforvaltning.

Treasurystrategi og funksjon
Vi kan bistå med analyse og utvikling av treasuryfunksjonens strategiske rolle, inkludert geografisk og organisatorisk omfang, ansvarsområder, operasjonalisering og operativ effektivitet.

Prosesser og systemer
Vi bistår med analyser, beskrivelser og redefinering av treasuryprosesser på strategisk og detaljnivå. KPMG tilbyr analyse av eksisterende og potensielle treasurysystemer.

Risikoovervåking og rapportering
KPMG yter bistand med identifisering av risikoeksponering og håndteringen av disse. Vi rådgir på utvikling av risikomåling og -definisjoner samt utvikler og støtter implementering av rapportering og risikohåndtering. Videre yter vi bistand på utvikling av treasurypolicies og instrukser for operasjonalisering av treasuryoppgaver.

Management for hire/Treasury as a service
Vi kan tilby erfarne medarbeidere til å fylle midlertidige roller ifbm fødselspermisjoner og lignende. Vi kan også bistå din bedrift med kompetente medarbeidere på deltidsbasis for å dekke bedriftens behov.

Utdanning og opplæring
Vi tilbyr opplæringsseanser og workshops for deres medarbeidere, skreddersydd etter deres behov.

Ta kontakt